Van alles m.b.t. Vitamine D

Onderwerpen met wetenschappelijke, medische of algemene gezondheidsgerelateerde informatie en discussie dat niet specifiek betrekking heeft op de ziekte van Lyme.
Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor vonneke » Zo 2 Mei 2010 12:14

What lies behind the vitamin D revolution? :

http://www.cortlandtforum.com/what-lies ... le/165306/

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor vonneke » Zo 2 Mei 2010 12:17

Eur J Clin Nutr. 2009 Dec;63(12):1455-7. Epub 2009 Jul 22.

Towards an adequate intake of vitamin D. An advisory report of the Health Council of the Netherlands.

Weggemans RM, Schaafsma G, Kromhout D.

Health Council of the Netherlands, The Hague, The Netherlands. rianne.weggemans@gr.nl

Abstract
In this report, the Health Council of the Netherlands advises the government on the best policies to achieve an adequate vitamin D supply for the Dutch population. People with a dark skin, those who spend little time outdoors, pregnant and lactating women, veiled women, elderly and children who do not receive vitamin D supplements or infant formula are at risk of vitamin D deficiency. To improve this, more consistent information about vitamin D should be provided. Spending at least 15 min a day outdoors in combination with a healthy diet generates sufficient vitamin D in children and adults with a light skin. All other groups need additional vitamin D from supplements (10-20 microg/day). Fortified foods can only provide part of the additional vitamin D needed.

PMID: 19623202http://www.nature.com/ejcn/journal/vaop ... 01051a.pdf

Towards an adequate intake of vitamin D. An advisory report of the Health Council of the Netherlands

European Journal of Clinical Nutrition , (7 April 2010


The central theme in the work of the Health Council of the Netherlands is to improve the health of the nation through evidence-based measures. Translated to diet and health, this means that in case of vitamin D an increase in intake through supplementation or fortification should provide a health benefit

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor vonneke » Za 15 Mei 2010 10:24

http://www.ntvg.nl/publicatie/Bij-alle- ... -D-bepalen

Gepubliceerd op: 06-05-2010

Bij alle fractuurpatiënten vitamine D bepalen?


Vitamine D-deficiëntie is wereldwijd endemisch. De Gezondheidsraad adviseert een inname van colecalciferol van 800 IE/dag en een beoogde serumconcentratie van calcidiol van minimaal 50 nmol/l bij 50-plussers en bij personen die osteoporose hebben. Bij 64% van 626 fractuurpatiënten vonden wij een volgens deze definitie verlaagde calcidiolwaarde. Volgens berekeningen gebaseerd op meta-analyses is te berekenen dat bij een belangrijk deel van fractuurpatiënten inname van 800 IE/dag vitamine D-supplementen de gewenste calcidiolwaarde niet kan worden gehaald; dit geldt bijvoorbeeld voor 37% van ouderen met osteoporose. Wij stellen voor om in afwachting van prospectief onderzoek hieromtrent bij fractuurpatiënten ofwel standaard een hogere dosis vitamine D dan 800 IE/dag toe te dienen ofwel de serumconcentratie calcidiol te meten en de dosis vitamine D-supplementen individueel aan te passen aan deze uitgangswaarde en de gewenste serumconcentraties, en om een herhaalmeting uit te voeren na 3 maanden om de dosering eventueel aan te passen.


Bij patiënten ouder dan 50 jaar die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen met een fractuur, is er meestal een mengbeeld van bot- en valgerelateerde risicofactoren die bijdragen tot een verhoogd risico op nieuwe fracturen.1 In de Nederlandse richtlijnen wordt bij patiënten met osteoporose of met een bestaande wervelfractuur medicamenteuze behandeling aangeraden in de vorm van calciuminname van 1000-1200 mg/dag en suppletie van vitamine D3 (colecalciferol) 400-800 IE/dag;2-4 de richtlijnen van 800 IE/dag wordt in het ziekenhuis gevolgd.

Vitamine D-deficiëntie is wereldwijd endemisch.5 Alhoewel er geen wereldwijd aanvaarde consensus beschikbaar is over de definitie van vitamine D-deficiëntie,6 en er een gebrek is aan standaardisatie van het meten van de serumconcentratie van calcidiol (25-hydroxycolecalciferol),4 beschouwt de Gezondheidsraad een serumspiegel van 50 nmol/l calcidiol als een minimum.4 De adequaatheid van inname van vitamine D voor personen van 50 jaar en ouder wordt daarbij gebaseerd op de relatie tussen vitamine D-inname, de serumcalcidiolconcentratie en de botdichtheid, en voor personen van 70 jaar en ouder op de relatie tussen vitamine D en de serumcalcidiolconcentratie.4

Er is geen prospectief onderzoek beschikbaar waarin de relatie bestudeerd is tussen de benodigde dosis vitamine D-supplement, de uitgangswaarde van calcidiol en de gewenste serumspiegel ervan. Wanneer men de gewenste dosis wil berekenen, kan dit enkel op basis van recente meta-analyses die aantoonden dat de serumcalcidiolconcentratie met circa 12 nmol/l stijgt per dagelijks supplement van 400 IE vitamine D indien de initiële serumconcentratie van calcidiol lager is dan 50 nmol/l, en met circa 6 nmol/l bij hogere startwaarden.7 Op die manier is het mogelijk de dosis van vitamine D-supplementen te berekenen die nodig is om een gewenste serumspiegel van – in deze analyse – 50 nmol/l te bereiken


Eigen onderzoek naar calcidiol bij fractuurpatiënten
Wij deden een inventariserend onderzoek naar de serumconcentratie calcidiol bij patiënten die zich meldden op de SEH van het VieCurie Medisch Centrum Noord-Limburg te Venlo vanwege een fractuur na een laagenergetisch trauma, dat wil zeggen een val vanuit staande houding op grondniveau of vanuit een lagere houding. De patiënten waren bereid tot een bloedanalyse naar oorzaken van secundaire osteoporose en ze lieten een botmeting uitvoeren in het kader van therapeutische beslissingen omtrent fractuurpreventie. Het onderzoek in deze klinische context werd uitgevoerd tegen de achtergrond van de hoge frequentie van vitamine D-tekort bij fractuurpatiënten met osteoporose in het Academisch Ziekenhuis Maastricht,8 en een recent artikel over het belang van vitamine D voor val- en fractuurpreventie.7

Wij bepaalden de serumconcentratie van calcidiol bij 626 van de 893 opeenvolgende patiënten ouder dan 50 jaar die zoals gezegd op de SEH kwamen met een fractuur na een laagenergetisch trauma. De patiëntenkenmerken staan in de tabel

De gemiddelde serumconcentratie van calcidiol bedroeg 43 nmol/l (SD: 24; uitersten: 0-130) en 64% van de fractuurpatiënten had een calcidiolwaarde lager dan 50 nmol/l (figuur 1). In een multivariate regressieanalyse met de variabelen leeftijd, skeletstatus (osteoporose, osteopenie, niet-afwijkende BMD) en fractuurlocatie (majeure, mineure fracturen (zie de tabel)) was een lagere vitamine D-spiegel significant gerelateerd aan hogere leeftijd en lagere BMD. Maar ook bij patiënten jonger dan 70 jaar met niet-afwijkende BMD was vitamine D-tekort frequent (43%). Van de 70-plussers met osteoporose had 75% van de patiënten een vitamine D-tekort.

Ontoereikende suppletie van vitamine D Rekening houdend met de gemeten serumconcentratie van calcidiol en met een berekende toename van 24 nmol/l met een supplement van 800 IE/dag zou met deze dosis bij 25% van de fractuurpatiënten de beoogde serumwaarde van > 50 nmol/l niet bereikt worden. Dit percentage was 10% bij 50-70-jarigen met een niet-afwijkende BMD en het was hoger bij risicopatiënten: bij 34% van patiënten met osteoporose, bij 30% van 70-plussers en bij 37% van 70-plussers met osteoporose zou met de suppletie de beoogde calcidiolwaarde > 50 nmol/l niet worden bereikt. Dit betekent dat ondanks de suppletie met 800 IE/dag de vitamine D-deficiëntie zou blijven bestaan bij de patiënten met de ernstigste vitamine D-deficiëntie, vooral diegenen met osteoporose, de ouderen en de ouderen met osteoporose, maar ook de 50-70-jarigen met niet-afwijkende BMD. Anderzijds wordt met 800 IE/dag de maximum toegelaten serumcalcidiolwaarde van 220 nmol/l niet overschreden, ook niet bij patiënten met de hoogste initiële serumcalcidiolspiegel.


Overwegingen
Bij fractuurpatiënten komt een tekort aan vitamine D zoals gedefinieerd door de Gezondheidsraad frequent voor.4 Standaard toedienen van colecalciferol 800 IE/dag zoals voorgesteld in diverse richtlijnen, is onvoldoende om bij 25% van de fractuurpatiënten met de ernstigste vitamine D-deficiëntie, en zelfs bij 37% van de ouderen met osteoporose, een serumwaarde van calcidiol te bereiken boven 50 nmol/l. Deze patiënten hebben hogere doses nodig, maar om hen op te sporen is bij iedere fractuurpatiënt een serumcalcidiolmetingmeting nodig, omdat zelfs bij zogenaamde laagrisicopatiënten, bijvoorbeeld bij 10% van 50-70-jarigen met een niet-afwijkende BMD, een vitamine D-tekort voorkomt dat niet wordt opgeheven met 800 IE/dag. Een calcidiolmeting wordt evenwel door de Amerikaanse National Osteoporosis Foundation enkel aangeraden bij oudere fractuurpatiënten met vermoeden op osteomalacie of vitamine D-deficiëntie.9 De Britse National Osteoporosis Society suggereert verschillende bloedonderzoeken bij evaluatie van osteoporose, maar niet het meten van serumcalcidiol.10 Deze richtlijnen en die van de Nederlandse Gezondheidsraad geven een antwoord over de dosis supplementen van vitamine D in de populatie en bij osteoporose, maar doen geen uitspraak over de vraag of men bij fractuurpatiënten calcidiol al dan niet moet meten en welke dosis vitamine D-supplementen (als algemene maatregel toegediend of geïndividualiseerd) bij fractuurpatiënten optimaal is.

Hoe is dit diagnostisch en therapeutisch probleem op te lossen? Hier volgen enkele overwegingen. Om de ernstigste vitamine D-deficiëntie te corrigeren tot een calcidiolwaarde > 50 nmol/l is ofwel een meting bij alle fractuurpatiënten en een aangepaste dosis vitamine D-supplement nodig bij serumwaarden < 26 nmol/l (bij 26 nmol/l is met 800 IE/dag 50 nmol/l te bereiken), ofwel, zonder calcidiolmeting, standaard een hogere dosis vitamine D-supplement voor elke fractuurpatiënt (bijvoorbeeld 2000 IE/dag of een maandelijkse bolus van 50.000 IE), zeker bij ouderen en bij patiënten die men medicamenteuze behandeling wil geven voor fractuurpreventie. Zelfs een dosis van 2000 IE/dag zou volgens bovengenoemde calculaties bij geen van de fractuurpatiënten leiden tot overschrijding van de maximaal toegelaten serumwaarde van 210 nmol/l.6 Het probleem van vitamine D-suppletie is nog groter indien de doelstelling is om een serumcalcidiolwaarde te behalen van 75 nmol/l, die als minimumwaarde wordt beschouwd voor valpreventie,6,7 en die door de National Osteoporosis Foundation wordt aangeraden

De dosering van vitamine D kan men momenteel alleen berekenen op basis van de uitgangswaarde en de verwachte stijging van het serumcalcidiolniveau op basis van meta-analyses. Er zijn bij ons weten geen prospectieve data omtrent de relatie tussen benodigde dosis en gewenst effect beschikbaar. Prospectief onderzoek is daarom nodig over de relatie tussen de uitgangswaarde van calcidiol, het effect hierop van individueel gecalculeerde of systematisch toegediende hogere doses vitamine D-supplementen en de rol en timing van het opnieuw meten van calcidiol bij fractuurpatiënten


Conclusie
Wij adviseren daarom bij fractuurpatiënten de serumconcentratie calcidiol te meten, een hierop aangepaste vitamine D-dosering toe te dienen en na bijvoorbeeld 3 maanden de calcidiol opnieuw te bepalen en zonodig de dosis verder aan te passen, met als doel het bereiken van een calcidiolspiegel > 50 nmol/l bij alle patiënten.Uitleg
Vormen van vitamine D Onder invloed van ultraviolette straling in de huid wordt dehydrocholesterol omgezet in vitamine D3 (colecalciferol). Dat wordt achtereenvolgens in de lever omgezet in 25-hydroxyvitamine D3 (calcidiol) en in de nier tot het biologisch werkzame 1,25-dihydroxyvitamine D3 of calcitriol. Suppletie vindt meestal plaats met een preparaat van colecalciferol.Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 maart 2010

Universitair Medisch Centrum Maastricht.

Afd. Interne Geneeskunde, subdivisie Endocrinologie: dr. J. van den Bergh, internist-endocrinoloog (tevens: VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afd. Interne Geneeskunde).

Subdivisie Reumatologie: dr. P. Geusens, reumatoloog (tevens: Universiteit Hasselt, België).

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. T. van Geel, huisarts.

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

arnaud
Berichten: 107
Lid geworden op: Ma 29 Mar 2010 14:36

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor arnaud » Vr 21 Mei 2010 11:16

Dit is zowieso een moeilijk topic voor de leek.
Een langdurige overschrijding van de max aanbevolen dosis van 50 microgram per dag zou o.a. onherstelbare nierschade kunnen veroorzaken.
Daarnaast kan ik me voorstellen(ik ben echter geen medicus) dat wanneer men vb lyme heeft, deze beheofte groter is, omdat er meer vit. D verbruikt wordt..

Is hier eigenlijk uberhaupt een consensus over?

Martijn
Berichten: 2966
Lid geworden op: Do 23 Okt 2003 22:40
Locatie: Friesland

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor Martijn » Vr 21 Mei 2010 14:33

arnaud schreef:Een langdurige overschrijding van de max aanbevolen dosis van 50 microgram per dag zou o.a. onherstelbare nierschade kunnen veroorzaken.Dat lijkt wel mee te vallen. Consensus is er blijkbaar niet, maar wetenschappelijk onderzoek wijst er sterk op dat de aanbevolen doseringen vitamine D te laag zijn, en dat een groot deel van de bevolking vitamine D deficiëntie heeft.


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D
Chronische toxiciteit

De maximaal veilige dosis (bij chronisch gebruik) voor vitamine D3 is momenteel 50 µg (2000 IE) per dag. Volgens een risico-analyse uit 2007 kan deze waarde zonder bezwaar worden vervijfvoudigd tot 250 µg (10.000 IE) per dag[69], 100 maal de huidige ADH voor personen tussen 4 en 50 jaar.


Referentie 69:
69: Hathcock JN, Shao A, Vieth R, et al. Risk assessment for vitamin D. (2007) Am J Clin Nutr 85:6-18. PMID 17209171. gratis volledige artikel. In deze risico-analyse werden 21 klinische studies geëvalueerd. De bij deze studies toegepaste vitamine D-doseringen varieerden van 10-250 µg per dag. De auteurs vragen daarom aan de Food and Nutrition Board om een herevaluatie van de bestaande vitamine D maxima te doen.UV-B uit zonlicht of kunstmatige bronnen

Het lichaam kan in de huid vanuit een metaboliet van cholesterol (7-dehydrocholesterol) vitamine D3 (cholecalciferol) aanmaken onder invloed van het UV-B deel van het zonlicht. Endogene productie is verreweg de belangrijkste bron van vitamine D voor de meeste mensen. Het lichaam heeft een grote capaciteit om vitamine D3 aan te maken. Iemand in badkleding die zolang in de zon zit totdat een lichte roodkleuring van de huid optreedt (erytheem), doet de bloedspiegels van vitamine D3 evenveel stijgen als wanneer deze persoon 10.000 tot 25.000 IE vitamine D via een voedingssupplement zou nemen. Mensen die wonen en werken in een tropisch klimaat, maken naar schatting 10.000 IE (250 µg) per dag aan, 100 maal meer dan de in Nederland aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen. 250 Microgram is ook ongeveer het maximum dat het lichaam per dag aanmaakt aan vitamine D.[13] Na excessieve blootstelling aan de zon ontstaat geen vitamine D toxiciteit, aangezien op een gegeven moment een evenwicht tussen aanmaak en afbraak ontstaat, waarbij een overmaat vitamine D en previtamine D wordt omgezet in inactieve producten.[13]

Een gezonde blanke huid is in in principe in staat om vrij snel grote hoeveelheden vitamine D aan te maken. Op de 52e breedtegraad, waarop Nederland ligt, wordt in de zomer (mei-september) midden op de dag bij onbewolkte hemel en heldere lucht al na enkele minuten blootstelling van een type-1 huid (blank), met 25% van het lichaamsoppervlak onbedekt en in horizontale positie, 25 microgram (1000 IE) vitamine D gemaakt. In de winter (november-maart) echter, is het op dezelfde breedtegraad onder geen enkele omstandigheid mogelijk om uitsluitend met behulp van zonlicht een adequate vitamine D status te handhaven.[22]


Voeding

Onze voeding bevat onvoldoende vitamine D.[23] Slechts zeer weinig voedingsmiddelen zijn een goede bron van vitamine D. Voedingsmiddelen waar vitamine D van nature in voorkomt zijn:

* De beste bron van vitamine D zijn vette vissoorten, zoals: haring, meerval, zalm (wilde zalm 25 mcg per portie, kweekzalm 10 mcg per portie), makreel, sardines (15 mcg per portie), tonijn, paling
.

Referentie 13, 22 en 23:
13: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. (1999) Am J Clin Nutr 69:842-856. PMID 10232622. gratis volledige artikel. De laagste dosering die in deze compilatie van onderzoeken naar de toxiciteit van vitamine D gepaard ging met toxiciteit betrof een inneming van 250 µg (10.000 IU) vitamine D per dag gedurende 390 dagen, waarbij een 25(OH)D-spiegel werd gemeten van 608 nmol/l.

22: Muskiet F.A.J., van der Veer E.. Vitamine D: waar liggen de grenzen van deficiëntie, adequate status en toxiciteit? (2007) Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 32:150-158. gratis volledige artikel

23: Vieth R, Bischoff-Ferrari H, Boucher BJ, et al. The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective. (2007) Am J Clin Nutr 85:649-650. PMID 17344484. gratis volledige artikel. In dit editorial in het American Journal of Clinical Nutrition uiten vooraanstaande vitamine D onderzoekers hun frustratie dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vitamine D zich nog steeds niet hebben vertaald in hogere aanbevelingen. Zij stellen ook dat gezien de resultaten van het huidige onderzoek naar vitamine D een wenselijke calcidiolspiegel in serum 75 nmol/L (30 ng/mL) of hoger is. De experts kondigen aan bij Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten te gaan pleiten voor hogere aanbevelingen en veiligheidsnromen voor vitamine D


Voorkomen van vitamine D deficiëntie

Wanneer de grens van een lage vitamine D status bij 50 nmol/L wordt gelegd, heeft circa 36% van de gezonde jongeren (18-29 jaar) een te lage vitamine D status, bij 42% van de vrouwen (15-49 jaar) met een donkere huidskleur is dat het geval. In Europa heeft 28-100% van de gezonde en 70-100% van de gehospitaliseerde volwassenen een te lage vitamine D status.[21]


Referentie 21:
21: Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. (2006) Mayo Clin Proc 81:353-373. PMID 16529140. gratis volledige artikel.Dus: vette vis en zonnestralen. ( houd er wel rekening mee dat zonnebrandcrème de vitamine D3 productie aanzienlijk doet afnemen!)


Noot: µg = microgram = 1/1000ste milligram (= 40 IE vitamine D).

arnaud
Berichten: 107
Lid geworden op: Ma 29 Mar 2010 14:36

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor arnaud » Vr 21 Mei 2010 15:17

Ja ik ken bovenstaande gegevens.
Aan de andere kant zit je natuurlijk niet op ongewenste calciumafzetting en nierschade te wachten.
Daarnaast weet ik niet of het hebben van een infectie meer vit. D vraagt (ofwel, wordt vit. D 'verbruikt'door een infectie?) dan normaal.
Indien wel, zou ee hogere dosis gerechtvaardigd kunnen zijn.
Erg frustrerend dat juist deze logische details niet te vinden zijn..

Martijn
Berichten: 2966
Lid geworden op: Do 23 Okt 2003 22:40
Locatie: Friesland

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor Martijn » Vr 21 Mei 2010 15:49

arnaud schreef:Aan de andere kant zit je natuurlijk niet op ongewenste calciumafzetting en nierschade te wachten.


Waar heb je die beweringen vandaan en bij wat voor concentratie/inname/aanmaak van vitamine D zou dat optreden?

arnaud
Berichten: 107
Lid geworden op: Ma 29 Mar 2010 14:36

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor arnaud » Vr 21 Mei 2010 16:51

Diverse (overheids-) sites. Google alleen maar op vitamine D, evt met aanbevolen dosis en je vind een legio aan sites en artikelen.

Martijn
Berichten: 2966
Lid geworden op: Do 23 Okt 2003 22:40
Locatie: Friesland

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor Martijn » Vr 21 Mei 2010 17:11

arnaud schreef:Diverse (overheids-) sites. Google alleen maar op vitamine D, evt met aanbevolen dosis en je vind een legio aan sites en artikelen.


Nee, zo werkt dat niet, he. Jij doet een bewering, en dan is het aan jou om te googelen en de referenties op te zoeken en hier te plaatsen.

arnaud
Berichten: 107
Lid geworden op: Ma 29 Mar 2010 14:36

Re: Van alles m.b.t. Vitamine D

Berichtdoor arnaud » Vr 21 Mei 2010 17:33

Zo krijg ik hier effe op m'n flikker :oops:

Goed dan;http://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/vitamine-d/

http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-g ... ine-d.aspx

http://www.fitforme.nl/voedingsstoffen/ ... vitamine-d

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine

http://vitamins.lovetoknow.com/Vitamin_D_Overdose

http://www.ehow.com/facts_5408710_signs ... rdose.html

Nou, hier moet je wel even zoet mee zijn..
Dergelijke info staat ook op het etiket van het suppelment(of zou moeten staan..


Terug naar “Gezondheid Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Common Crawl [ Bot] en 0 gasten