Van alles m.b.t. magnesium

Onderwerpen met wetenschappelijke, medische of algemene gezondheidsgerelateerde informatie en discussie dat niet specifiek betrekking heeft op de ziekte van Lyme.
Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor vonneke » Zo 23 Mei 2010 10:07

Magnes Res. 2007 Sep;20(3):200-7.

A method for measuring intracellular free magnesium concentration in platelets using flow cytometry.

Fox CH, Timm EA Jr, Smith SJ, Touyz RM, Bush EG, Wallace PK.

University at Buffalo, The State University of New York, Department of Family Medicine, Family Medicine Research Institute, Buffalo, New York, USA. chetfox@gmail.com

Abstract
Magnesium is the fourth most abundant cation in the body and is involved in over 302 enzymatic reactions. Basic science research has implicated magnesium deficiency as a cause of insulin resistance which is related to hypertension, diabetes, hyperlipidemia and increased cardiovascular risk. Research in magnesium deficiency states has been hindered because magnesium is an intracellular ion and difficult to measure. Our goal was to develop a reproducible assay to measure intracellular magnesium in platelets. Healthy volunteers agreed to have blood drawn for magnesium measurement. Platelet rich plasma was harvested from a venipuncture specimen and run through the flow cytometer. A standard titer curve using known increasing concentrations of magnesium chloride was created for each specimen, and then with the other half the specimen was run to measure the true intracellular free magnesium concentration. 15 adults agreed to volunteer for this experiment. All standard titer curves for all specimens had a correlation of > 0.99. The mean concentration of intracellular free magnesium was 450.05 microM with a range of 203.68 microM to 673.50 microM. Intracellular free magnesium can reliably and reproducibly be measured in platelets using Mag Green fluorescent dye and flow cytometry. This should advance our ability to study magnesium deficient states.

PMID: 17972463


http://nl.wikipedia.org/wiki/Flowcytometrie

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor vonneke » Zo 23 Mei 2010 10:12

Magnesium :

http://robkalmeijer.nl/voedingsleer/nut ... nesium.htmhttp://www.medics4medics.com/index.php/ ... n?start=40

magnesiumconcentratie
WANNEER IS BEPALING VAN DE MAGNESIUMCONCENTRATIE IN HET BLOED OF IN DE URINE NUTTIG?

1. NUT BEPALING MG IN SERUM EN ERYTHROCYTEN
- malabsorptie
- chronisch ethylisme
- nierinsufficientie
- chronische diarree
- hypercalciemie
- ook aangewezen bij behandelingen met digitalis, diuretica, aminoglycosiden
of cisplatine

2. NUT BEPALING MG IN URINE
- opzoeken etiologie van hypomagnesiemie
- onderzoek aantasting van de niertubuli


DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN MAGNESIUM IN HET BLOED:

- intracellulair gelegen
- 60% in het botweefsel
- totale hoeveelheid in een organisme bedraagt 25 g en de dagelijkse
opname bedraagt 500 mg
- magnesium wordt in de dunne darm gereabsorbeerd en circuleert
in het bloed in geioniseerde vorm (60%) of gebonden aan eiwitten (40%)
- in de nieren wordt magnesium gefiltreerd in de glomeruli en in de tubuli voor
95% gereabsorbeerd. Deze tubulaire reabsorptie is afhankelijk van calcium,
natrium, aldosteron en parathormoon.


AFNAME
-> kan uitgevoerd worden op:
- droge buis (seum: extracellulaire Mg)
- buisje met heparine en lithium (erythrocyten: intracelullaire Mg)
- 24-uurs urine

REFERENTIE WAARDEN
- Mg in serum:
* pasgeborenen:
- 1.00 - 1.08 mEq/l
* kinderen:
- 1.38 - 1.74 mEq/l
* volwassenen:
- 1.30 - 2.10 mEq/l
- Mg in erythrocyten:
- 4.50 - 6.00 mEq/l
- Mg in urine:
- 6.00 - 8.50 mEq/lJe zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor vonneke » Wo 16 Jun 2010 10:08

Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A711

Een onbekende, maar potentieel ernstige bijwerking van protonpompremmers: hypomagnesiëmie

Langdurig gebruik van protonpompremmers kan leiden tot een ernstige hypomagnesiëmie.
Magnesiumresorptie in de darm wordt bepaald door passief paracellulair en actief transcellulair
transport.
De hypothese is dat protonpompremmers actief transcellulair transport tegengaan.
De hypomagnesiëmie kan een hypoparathyreoïdie, hypocalciëmie en hypokaliëmie
veroorzaken.
Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie is reversibel: het verdwijnt na het staken
van de protonpompremmer.
De indicatie bij langdurig gebruik van protonpompremmers moet regelmatig worden
geëvalueerd.


Protonpompremmers zijn effectief in de behandeling van maagzuurgerelateerde aandoeningen
en worden over het algemeen goed verdragen. Sinds de introductie in de jaren 80 van de
vorige eeuw behoren protonpompremmers tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in
Nederland: ze werden in 2007 gebruikt door ruim 1,9 miljoen patiënten.
In dit artikel beschrijven wij 3 patiënten die werden opgenomen op de afdeling Interne
Geneeskunde met een hypomagnesiëmie veroorzaakt door omeprazol of esomeprazol.
Daarnaast bespreken wij de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van
hypomagnesiëmie.


BESCHOUWING

Fysiologie
Magnesium is een intracellulair 2-waardig kation. Het lichaam bevat in totaal circa 24 g
(1000mmol) magnesium. Magnesium heeft een aantal belangrijke functies. Allereerst is het een
essentiële cofactor in meer dan 300 enzymatische processen, waardoor het een cruciale rol
speelt in het energiemetabolisme. Daarnaast stabiliseert magnesium ook de ruimtelijke
structuur van tal van nucleïnezuren, waaronder DNA en RNA. Tenslotte functioneert
magnesium als de belangrijkste antagonist voor calcium en is het als zodanig van groot belang
voor de neuronale prikkelgeleiding. De magnesiumconcentratie in het serum wordt bepaald
door de balans tussen de intestinale opname en de renale uitscheiding. De netto-uitwisseling
van magnesium tussen het intra- en extracellulaire compartiment is nihil onder fysiologische
omstandigheden en die wordt hier daarom buiten beschouwing gelaten.
Intestinale magnesiumresorptie De magnesiumopname uit de darm is afhankelijk van de
magnesiuminname en varieert van 11 tot 65% bij respectievelijk een magnesiumrijk en
magnesiumdeficiënt dieet.

Magnesium wordt in de darm voornamelijk in het jejunum en ileum
opgenomen, zowel passief als actief. Passieve opname is het gevolg van paracellulaire diffusie.
Actieve opname vindt plaats door transcellulair transport. Dit transport is onafhankelijk van de
concentratiegradiënt, maar heeft een beperkte capaciteit.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat transcellulair transport wordt gemedieerd door het
magnesiumkanaal TRPM-6 in de luminale membraan. Het basolaterale transportmechanisme is
+ 2+vooralsnog onduidelijk; mogelijk speelt de zogenaamde 2Na /Mg -antiporter hierin een
belangrijke rol.
Renale magnesiumexcretie Door ultrafiltratie in de nieren wordt aanvankelijk alleen het niet-
eiwitgebonden magnesium (circa 70%) uitgescheiden in de voorurine. Magnesium wordt
vervolgens geresorbeerd in de proximale tubulus (15-25%) en vervolgens in het corticale deel
van de opstijgende lis van Henle (60-70%) en de distale tubulus (5-10%). Onder fysiologische
omstandigheden wordt slechts 3-5% van het gefiltreerde magnesium uitgescheiden in de urine.
Bij een hypomagnesiëmie kan de magnesiumuitscheiding zelfs beperkt worden tot minder dan
1%.


1%.
Hypomagnesiëmie

De prevalentie van hypomagnesiëmie varieert van 11% in de algemene ziekenhuispopulatie tot
65% onder ic-patiënten. Uit prospectief onderzoek blijkt dat onder 1033 patiënten met een
elektrolytstoornis slechts 10% van de patiënten met een hypomagnesiëmie werd gedecteerd
Hypomagnesiëmie is daarmee een veelvoorkomende, maar frequent gemiste elektrolytstoornis.
Klinisch beeld Hypomagnesiëmie geeft aanvankelijk milde klinische verschijnselen zoals
magnesiumconcentratie in het serum (< apathie, misselijkheid en braken. Verdere daling van de
0,5 mmol/l) kan een verlaging van de drempelpotentiaal voor prikkelgeleiding veroorzaken.
Hierdoor ontstaan cerebrale, neuromusculaire en cardiale verschijnselen, waaronder
verwardheid, paresthesieën, tetanie, convulsies en hartritmestoornissen. Magnesium remt
verder de activiteit van kaliumkanalen in de nier en faciliteert de uitscheiding van het
parathormoon door de bijschildklier. Hypomagnesiëmie kan hierdoor resulteren in
respectievelijk een hypokaliëmie en een hypoparathyreoïdie met secundaire hypocalciëmie.Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie
Door protonpompremmer geïnduceerde hypomagnesiëmie werd voor het eerst beschreven in
2006; bijna 20 jaar na introductie van de eerste protonpompremmer omeprazol. Aanvankelijk
werden alleen omeprazol en esomeprazol in verband gebracht met deze nieuwe bijwerking
Op basis van recente abstracts en Lareb-meldingen lijken echter ook lansoprazol,
pantoprazol en rabeprazol een hypomagnesiëmie te kunnen veroorzaken. Op basis van de
literatuur, onze casusbeschrijvingen en de naranjoscore (tabel 4) lijkt een oorzakelijk verband
tussen het gebruik van protonpompremmers en hypomagnesiëmie zeer aannemelijk. De
naranjoscore is een vragenlijst waarmee bepaald kan worden of een bijwerking verklaard kan
worden door gebruik van het medicijn, of dat ook andere factoren een rol spelen.

De exacte incidentie van protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie is onbekend.
Gezien het frequente gebruik van protonpompremmers, de atypische klinische presentatie en
onderdiagnostiek van hypomagnesiëmie, en de relatieve onbekendheid van deze bijwerking is
het mogelijk dat de door ons beschreven casussen slechts een topje van de ijsberg zijn.
Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie gaat bovendien gepaard met een lange
latentietijd. De internationale literatuur maakt melding van slechts 1 acute hypomagnesiëmie na
hoge dosis esomeprazol. Mogelijk resulteert het gebruik van protonpompremmers in een
chronische en langzaam progressieve magnesiumdeficiëntie, die alleen op lange termijn of in
combinatie met een andere predisponerende factor (bijvoorbeeld diureticagebruik: patiënt A)
klinische verschijnselen veroorzaakt.
Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie wordt, gezien de lage fractionele en 24-
uursmagnesiumuitscheiding in de urine, veroorzaakt door extrarenaal magnesiumverlies. De
hypomagnesiëmie is waarschijnlijk het gevolg van selectieve gastro-intestinale malabsorptie
van magnesium. Omdat hoge dosis orale magnesiumsuppletie resulteert in een herstel van de
serummagnesiumconcentratie (patiënt A), is een defect in de paracellulaire transportroute
onaannemelijk. Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie lijkt daarom het gevolg
van een defecte transcellulaire transportroute, mogelijk veroorzaakt door disfunctie van het
magnesiumkanaal TRPM-6.
Recente onderzoeken tonen aan dat langdurig gebruik van protonpompremmers kan leiden tot
osteoporose en een verhoogd risico op fracturen. Tot op heden veronderstelt men dat dit het
gevolg is van een verminderde intestinale resorptie van calcium. Tevens is uit de literatuur
bekend dat magnesiumdeficiëntie kan resulteren in osteoporose. Samen met onze
casusbeschrijvingen ontstaat hieruit de hypothese dat osteoporose bij het gebruik van
protonpompremmers verklaard kan worden door hypomagnesiëmie en de (relatieve)
hypoparathyreoïdie en hypocalciëmie die hierdoor ontstaan.


Diagnostiek

Magnesium wordt doorgaans bepaald in het serum als de totale
magnesiumconcentratie (magnesiumcomplexen, geïoniseerd en eiwitgebonden magnesium).
Echter slechts 0,3% van de totale voorraad magnesium bevindt zich in het serum. Door
bepaling van de serummagnesiumconcentratie kan daarom alleen een ernstige
magnesiumdeficiëntie worden aangetoond. Een niet afwijkende magnesiumconcentratie sluit
een intracellulaire magnesiumdepletie niet uit. In een dergelijke situatie geeft de
magnesiumretentietest meestal uitsluitsel.
Daarnaast kan men door bepaling van de fractionele magnesiumexcretie of de 24-uursmagnesiumuitscheiding in de urine onderscheid
maken tussen renaal en extrarenaal magnesiumverlies. Hypomagnesiëmie behoort –
fysiologisch gezien – gepaard te gaan met een lage magnesiumexcretie (< 4,0 mmol/24 h) in de
urine. Wanneer deze magnesiumuitscheiding onverminderd of zelfs verhoogd is, dient de
oorzaak gezocht te worden in een transportdefect in het nefron.


Behandeling

De behandeling van door protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie
bestaat uit staken van het gebruik van de protonpompremmer. Intraveneuze
magnesiumsuppletie is alleen geïndiceerd bij ernstige of symptomatische hypomagnesiëmie (<
0,5 mmol/l). Bij een milde hypomagnesiëmie (> 0,5 mmol/l) geniet orale magnesiumsuppletie de
voorkeur. Magnesiumbevattende antacida (zoals algeldraat-magnesiumhydroxide) zijn een
goed alternatief voor de protonpompremmer. Voor een uitgebreide bespreking van de
behandeling van hypomagnesiëmie in het algemeen verwijzen wij u naar een artikel van Van
20 der Sijs et al. uit dit tijdschrift.


CONCLUSIE
Chronisch gebruik van protonpompremmers kan leiden tot een ernstige, maar reversibele
hypomagnesiëmie. Bij langdurig gebruik van protonpompremmers dient de indicatie daarom
periodiek en kritisch te worden geëvalueerd. Bij de combinatie van cerebrale, neuromusculaire
of cardiale klachten of onbegrepen elektrolytstoornissen dient een door protonpompremmer-
geïnduceerde hypomagnesiëmie uitgesloten te worden. Melding van deze ‘nieuwe’ bijwerking
bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb wordt aanbevolen.

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

rem2504
Berichten: 87
Lid geworden op: Zo 8 Aug 2010 20:02

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor rem2504 » Vr 20 Aug 2010 23:00

Welk magnesium supplement is een goede ? Ik neem al tijden calcium/magnesium 2:1 van Now Foods
maar vandaag heb ik geleerd dat dat geen goed opneembare vorm is en dat het ook beter is alleen magnesium te nemen.Wie kan mij adviseren welk magnesium supplement goed / het best is ?

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor bamboe » Za 21 Aug 2010 12:23

Vooropgesteld is het volgens mij zo dat er verschillende magnesiums zijn.
In elk geval moet je geen magnesiumoxide hebben.

En voor een calcium-magnesiumcombi zou ik zelf niet kiezen, omdat calcium magnesium bindt.
Dus maw door calcium bij je magnesium in te nemen, ontneem je jezelf de kans op extra magnesium.
Als lymepatient is de magnesium zeer belangrijk.

Er zijn verschillende magnesiumproducten op de markt. In elk geval moeten ze eindigen op -aat.
Maar ik had er eentje die dan weer specifiek op hartpatienten afgestemd was: orotaat.
Maar daar zat weer veel te weinig magnesium in.
Ik heb nu magnesiumtauraat.
Dat heeft iemand uitgezocht: welke magnesium is het beste voor mij.
En de tauraat zou dat bij mij zijn.
Maar er zijn nog veel meer -aten.
Er is niet maar 1 magnesium goed.
En je kunt ergens uit laten zoeken welke het beste bij je past van de -aten.

Wat ook een aanrader is, is het voetenbadje met magnesiumzout.
Magnesium neemt je lichaam beter op via de huid.
En je hebt twee typen magnesiumgehalten: die in je bloed en die in de cellen.
Die in de cellen, daar komt de magnesium opgenomen via de huid beter bij.

groetjes,
Dorien

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor vonneke » Za 21 Aug 2010 12:29

Hallo

Ik weet het antwoord eigenlijk niet maar iemand op het hartforum zei me het volgende :

Magnesiumchelaat is een goede vorm, en ook magnesiumcitraat

Magnesium als supplement met een gluconaat- of tauraat- of citraatverbinding is toegankelijker voor het lichaam dan de oxidevorm en geeft minder kans op een laxerend effect.

Groetjes, Yvonne

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor vonneke » Za 21 Aug 2010 16:16

rem2504 schreef:Welk magnesium supplement is een goede ? Ik neem al tijden calcium/magnesium 2:1 van Now Foods
maar vandaag heb ik geleerd dat dat geen goed opneembare vorm is en dat het ook beter is alleen magnesium te nemen.Wie kan mij adviseren welk magnesium supplement goed / het best is ?Als ik er op google zie ik in de gauwigheid dat de verhouding Magnesium/ Calcium wel belangrijk is.
In het artikel van de link die hier staat lees ik het volgende :

viewtopic.php?p=51458#p51458

Bij de toepassing van een magnesiumpreparaat als voedingssupplement kan het nuttig zijn de biologische beschikbaarheid te verhogen door aanvulling van één of meer van de volgende synergisten of co-factoren: calcium (de ideale verhouding CALCIUM-MAGNESIUM in supplementen is 3:2), kalium, vitamine D, de vitaminen B3, B6, C en F, het mineraal ZINK en het aminozuur TAURINE. Een chronisch tekort aan magnesium veroorzaakt een renaal verlies van calcium en kalium en het calcium migreert vervolgens van de botten (harde weefsels) naar de zachtere weefsels; denk in dit verband aan de geleidelijke opbouw van atherosclerotische plaques


In de magnesium die ik gebruik van Orthica zit ook calcium. Ik denk dat dat voor mij wel goed is omdat ik nauwelijks melkprodukten gebruik

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

rem2504
Berichten: 87
Lid geworden op: Zo 8 Aug 2010 20:02

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor rem2504 » Za 21 Aug 2010 18:48

mmm een beetje tegenstrijdige reacties :?
Bamboe zegt liever geen calcium bij magnesium en vonneke zegt juist van wel
Ook zou ik andere vitamines en mineralen bij magnesium moeten nemen voor betere opname
maar volgens mij zit het meeste daarvoor wel in een goede multi

Over die multi gesproken.Ik ben nog steeds op zoek al tijden naar de ultieme multi voor mij
Ik wil graag een multi waar normale 100% ADH in zitten en geen megadosis
Dat ivm overdosering van mineralen en bepaalde vitaminen op de lange termijn
Ik eet namelijk ook supergezond erbij
Ook hoeft er voor mij geen ijzer in te zitten want dat krijg ik al zat binnen oa met chlorella
En mannen hoeven trouwens niet zo veel ijzer binnen te krijgen
Verder het liefst totaal zonder kunstmatige toevoegingen

Gebruik momenteel multi compleet met omega 3 visolie van davitamon
maar daar zitten dan weer kunstmatige stoffen in

Ben al lang op zoek naar een echt goede maar de meeste zijn veels te hoog gedoseerd naar mijn mening
En daardoor zit je in combinatie met voeding en andere supplementen al snel boven de bovengrens van bepaalde mineralen en vitaminen wat weer allerlei andere problemen geeft.

bijvoorbeeld neem je lang een vitamine B complex met bijv 25 mg vitamine B6 (sommige zijn veel hoger)
Dan krijg je dagelijks 1250% van de dagelijkse behoefte binnen.Doe je dat een jaar dan kun je dus allerlei neurologische problemen krijgen door de stapeling van B6 in je lichaam

Daarom ben ik heel selectief in het gebruik van supplementen want te veel geeft alleen maar meer problemen

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor bamboe » Za 21 Aug 2010 18:56

Yvonne, wat ik weet van calcium: is zeker belangrijk, maar een goede calciumopname hangt meer af van voldoende vitamine D en een goed probiotica. Ik heb eens een botscan laten doen en toen vertelden ze me dit. Dit doen ze gratis door heel NL.

Wat ik weet van magnesium/calciumverhoudingen: als je magnesium slikt onttrekt het kalk en als je kalk slikt onttrekt het magnesium aan je lichaam. Maar later las ik dat het voor lymepatienten vooral heel belangrijk is veel magnesium te suppleteren. Hoe dat dan zit met calcium weet ik ook niet. Maar bijv met vitamine c gebruik ik nu calciumascorbaat, dus dat wat aangaat krijg ik al genoeg kalk binnen. Maar ik denk ook wel eens: met magnesiumascorbaat sla je wel mooi twee vliegen in 1 klap: vitamine c EN magnesium.

eus
Berichten: 1012
Lid geworden op: Vr 15 Jan 2010 13:49

Re: Van alles m.b.t. magnesium

Berichtdoor eus » Za 21 Aug 2010 19:50

Dit doen ze gratis door heel NL.


Ik ben benieuwd wat dat voor botscan is; mijn botscan in het ziekenhuis was allesbehalve gratis en behoorlijk aan de prijs!
:zwaaien: Eus
De overwinning is
niet altijd voor de snelsten,
of de sterksten,
maar voor hen die volhouden


Terug naar “Gezondheid Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Common Crawl [ Bot] en 0 gasten