Actie voor de Week van de teek 6-13 mei a.s

Informatie en discussie over Lyme-activisme in het groot en in het klein. Dus voor alles wat aandacht geeft aan de ziekte van Lyme en de problematiek rond de diagnose en behandeling.
Gebruikersavatar
Tjerk
Berichten: 290
Lid geworden op: Do 21 Dec 2006 17:38
Locatie: Zwolle

Berichtdoor Tjerk » Wo 16 Mei 2007 21:05

Dat antwoord klonk positief(dacht ik) ook een persoonlijk stukje dat het zwaar was om ziek te zijn, maar dan lees je daar onder dat het iemand is die over chronisch zieken gaat :roll:

Alexander
Berichten: 528
Lid geworden op: Vr 20 Feb 2004 10:07
Locatie: Bathmen

Berichtdoor Alexander » Do 17 Mei 2007 12:42

Beste Marietje en ander forumleden.
Ik wil nog even terugkomen op de reacties op mijn uitspraken over het bestuur.
Ik ben intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van dit bestuur en de nieuw ingezette weg. Belangrijke kritiek op het vorige besturen was gebrek aan openheid, gebrek aan samenwerking en onvoldende luisteren naar de leden. Kritiek werd niet gehoord en er werd defensief gereageerd en geen respect getoond voor anders denkenden.

Bij de bestuurswisseling vorig jaar was het de bedoeling dat het nieuwe bestuur zich beter ging inzetten voor de belangen van de leden en dat ze ook beter gingen luisteren naar en communiceren met de leden en beter gingen samenwerken. Daarbij hoort ook openheid en openstaan voor kritiek.
Ik heb respect voor de mensen die vorig jaar hun nek uit staken door in het bestuur te gaan en weet dat het besturen van de NVLP onder deze onstandigheden geen makkelijke job is maar dat betekent niet dat zij alleen maar complimentjes moeten krijgen en alle kritiek moet worden ingeslikt.
Ik ben naast adviseur ook lid van de vereninging en Lymepatient. Ik heb alszodanig recht om mij uit te spreken over zaken die beter kunnen binnen de NVLP.
Dat ik adviseur ben betekent niet dat ik een spreekverbod zou hebben. Wel dat ik zorgvuldig om ga met wat ik weet en hoor. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb geen informatie gegeven over bestuurszaken die mij in vertrouwen zijn meegedeeld.
Eerder heb ik het juist opgenomen voor het bestuur, benadrukt dat er ook veel goeds gebeurd wat nog niet altijd zichtbaar is en gewaarschuwd voor speculaties.
Ik heb er nu voor gekozen de bestaande kritiek te onderschrijven omdat leden drijgen af te haken als de indruk zou blijven bestaan dat er in en rond het bestuur geen oog voor is.
Ik heb daarbij alleen aangeven dat er verschillen van inzicht in het bestuur spelen.
Waarom zou dat niet bekend mogen worden als het dat niet al is. Iedereen kan waarnemen dat er geen coordinatie en samenhang is en dat de vereniging niet eenduidig communiceert naar buiten. Angstvallig zwijgen leidt alleen maar tot speculatie en het afhaken van leden zoals ook al blijkt uit sommige reacties. Er staat te veel op het spel. Ik kan niet werkeloos toezien hoe bepaalde gunstige ontwikkelingen dreigen te verzanden door gebrek aan coordinatie, communicatie en samenwerking.
Ik roep daarom nogmaals alle leden op om naar de ledenvergadering te komen en op respectovolle maar wel duidelijke wijze hun mening te geven.
Ik roep alle bestuursleden op om, anders dan vorige besturen, open te staan voor kritiek en een open dialoog te voeren met de leden. Bestuursleden die geen kritiek kunnen hebben zijn niet geschikt voor een dergelijke taak.
Alexander

Jans
Berichten: 2301
Lid geworden op: Zo 1 Okt 2006 12:54
Locatie: Friesland

Berichtdoor Jans » Do 17 Mei 2007 14:16

Iedere verandering gaat gepaard met een crisis.
Het blijft altijd lastig om als nieuwkomer(s) op een rijdende trein te springen, je moet het maar doen met de ingrediënten die je aantreft. En een trein moet toch minstens eerst stoppen (of misschien wel ontsporen) om iets aan de ingrediënten te kunnen veranderen. Het aardige ervan is dat het wel de kans geeft het anders/beter te doen.

Ik kom zaterdag.
Jans

Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Berichtdoor marietje » Vr 18 Mei 2007 10:25

Hallo Alexander,

Dank je voor je reactie en je uitleg van het e.e.a.

Ik denk dat het goed is dat je aan de bel getrokken hebt.Mijn eerste reactie op je eerste bericht heb ik later al genuanceerd:

Net als jullie allemaal vind ik dat leden recht hebben te weten wat een bestuur doet en wat er gebeurt. Mijn punt is dat ik me afvraag of het handig is om het eea via het forum open te gooien. Ik had liever gehad dat deze info beperkt was gebleven tot de leden. Misschien hadden die persoonlijk ingelicht kunnen worden. Maar goed, misschien was dat om de één of andere reden niet mogelijk en was dit de enige manier.In dat geval moet het dan maar zo...En in dat geval ben ik dan voorzichtig geneigd de oproep van Alexander maar ter harte te nemen. Ik was overigens toch wel van plan te gaan...

Ik hoop echt dat je bericht iets positiefs ingang gezet heeft en dat velen op 26 mei richting Amersfoort komen!

RobertF
Berichten: 2042
Lid geworden op: Zo 15 Feb 2004 16:21

Berichtdoor RobertF » Vr 18 Mei 2007 15:57

Alexander schreef,
Ik vind dat jullie gelijk hebben met jullie kritiek

Het is mij niet geheel duidelijk waarmee hij het eens is. Als ik er vanuit ga dat bedoeld wordt de communicatie van de NVLP dan denk ik, dat er niets aan de hand is. In de recentelijke uitgevoerde ledenraadpleging 2006, waar veel mensen van het forum zowel aan de vragenlijst als aan de enquete hebben meegewerkt, heeft men in het algemeen de communicatie als goed tot zeer goed beoordeeld.
Als niet geheel buitenstaander moet ik zeggen, dat ik die beoordeling niet deel en dat communicatie en het houden aan afspraken bij het bestuur duidelijk te kort schiet.

Ook wordt door de ondervraagden preventie en voorlichting als hoofdactiviteit gezien van de NVLP en dat doet men ook. Persoonlijk zou ik liever een andere insteek zien voor de leden.

Alexander beklaagd zich over de slechte communicatie, maar als hier op het forum gevraagd wordt hoe het congres Fusion geweest is, dan krijgen we daar geen antwoord op. Is dit geheim? Of kan dit niet op persoonlijke titel beantwoord worden?

Hetgeen wat we niet willen van de NVLP is verleden jaar nogal duidelijk naar voren gekomen, als geheugen steuntje de link http://www.lymenet.nl/forum/viewtopic.php?t=1508

Dat het bestuur niet op de voorgrond treedt naar buiten toe, dat kan ik me nog voorstellen, je moet uiteindelijk inhoudelijk wel wat te melden hebben. Er zijn echter zaken die het bestuur laten liggen vanuit hun statutaire verplichting.

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 3 leden en de voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV, de bestuursleden dienen de taken te verdelen. Nu zijn er minimaal drie functies, die van voorzitter, secretaris en penningmeester. In LJNL staan de bestuursleden met hun functies, maar tot op heden is er geen penningmeester benoemd. Indien het werk van de penningmeester gedaan wordt door een niet bestuurslid dan is dit niet legitiem.

Zo heeft het bestuur de statutaire plicht een ALV bijeen te roepen. Hier komen o.a. het financiele verslag (van welke penningmeester), het jaarverslag, alsmede vacatures aan de orde( art. 13). Het is duidelijk dat er een vacature bestaat voor penningmeester en die had vermeld dienen te worden in de uitnodiging.
In de uitnodiging staat verder dat zich onverwachte verwikkelingen hebben voorgedaan binnen het bestuur. Een nogal cryptische omschrijving. Echter daar in LJNL van 1-2007 geen voorwoord van de voorzitter staat, is bij mij 1+1 =2. Ik concludeer dat er (tijdelijk)geen voorzitter is. Indien dit het geval is dan had het bestuur dit kenbaar moeten maken in de uitnodiging van de ALV. Doordat dit niet gebeurd is kunnen leden niet kandideren voor deze functie. Mocht het bestuur op de ALV met een kandidaat komen, dan doet me dit denken aan de zaak Jaap Wiegers van de oude NVLP.
De voorzitter wordt niet door het bestuur benoemd, maar door de ALV.

Voor de aankomende ALV mag men m.i. naast het jaarverslag ook verwachten van het bestuur dat ze met een vooruitblik komen, met een beleidsplan voor de lange termijn en een actieplan voor de periode van een jaar, uiteindelijk moeten de zaken ook begroot worden.

Verder is interessant te weten wat het bestuur nu gedaan heeft met de resultaten van het 23.000 euro kostende Arcon ledenrapport.
Wat heeft het bestuur gedaan met de resultaten uit het door de NVLP geïnitieerde Wageningen onderzoek “Be aware of the tick”.
Wat denk het bestuur te doen of wat is de inbreng in het epidemiologisch RIVM onderzoek over coinfecties van Mw. A. Hofhuis.
Hoe denkt het bestuur een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de herziening van de CBO richtlijn of hoe denkt men de medici te informeren m.b.t. de eenzijdige informatie in de CBO richtlijn.
Dat gespeculeerd wordt op dit forum is inherent aan de cryptische mededelingen van het bestuur, misschien wordt hierop een antwoord gegeven.
RobertF

Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Berichtdoor marietje » Vr 18 Mei 2007 17:30

RobertF schreef:Alexander beklaagd zich over de slechte communicatie, maar als hier op het forum gevraagd wordt hoe het congres Fusion geweest is, dan krijgen we daar geen antwoord op. Is dit geheim? Of kan dit niet op persoonlijke titel beantwoord worden?


Daar ben ik nog steeds erg benieuwd naar:
http://www.lymenet.nl/forum/viewtopic.php?t=2648

RobertF schreef:Voor de aankomende ALV mag men m.i. naast het jaarverslag ook verwachten van het bestuur dat ze met een vooruitblik komen, met een beleidsplan voor de lange termijn en een actieplan voor de periode van een jaar, uiteindelijk moeten de zaken ook begroot worden.

Verder is interessant te weten wat het bestuur nu gedaan heeft met de resultaten van het 23.000 euro kostende Arcon ledenrapport.
Wat heeft het bestuur gedaan met de resultaten uit het door de NVLP geïnitieerde Wageningen onderzoek “Be aware of the tick”.
Wat denk het bestuur te doen of wat is de inbreng in het epidemiologisch RIVM onderzoek over coinfecties van Mw. A. Hofhuis.
Hoe denkt het bestuur een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de herziening van de CBO richtlijn of hoe denkt men de medici te informeren m.b.t. de eenzijdige informatie in de CBO richtlijn.
Dat gespeculeerd wordt op dit forum is inherent aan de cryptische mededelingen van het bestuur, misschien wordt hierop een antwoord gegeven.


Op deze vragen mogen we vermoedelijk een antwoord verwachten op de ALV, gezien het toegestuurde programma...

Ik hoop nog altijd op een (besloten) forum op de website van de NVLP, waar wél gecommuniceerd kan worden over deze zaken. Hier hoort dat inderdaad niet thuis.

Dus nogmaals: op naar Amersfoort!

Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Berichtdoor marietje » Za 19 Mei 2007 15:28

Reactie van De partij voor de dieren :

Hartelijk dank voor uw mailtje welke gaat over de ziekte van Lyme.

De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mededogen en duurzaamheid voorop staat. Wij komen op voor kwetsbare groepen in de samenleving. Zodra uw onderwerp in de Kamer aan de orde komt zullen we de voorstellen toetsen aan bovengenoemde criteria en nemen wij uw vragen/ verzoek mee in de besluitvorming.

De Partij voor de Dieren zit in de Kamer om aandacht te vragen voor dieren, natuur en milieu en zal daar alle energie in steken. Wij hebben geen initiërende rol m.b.t. de andere onderwerpen. Wel zullen wij uiteraard meedenken en meestemmen bij voorstellen die zorgen voor een duurzame samenleving met meer mededogen.

Op dit moment gaat het te ver om vooruitlopend op agendering in de kamer over elk onderwerp een standpunt in te nemen, maar ik hoop u hiermee een beeld te hebben gegeven van de wijze waarop onze politieke afwegingen gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

Wendy Zeeman

Partij voor de Dieren
Fractiesecretaresse


Terug naar “Activisme”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Common Crawl [ Bot] en 0 gasten