Eindelijk actie: NVLP petitie!

Informatie en discussie over Lyme-activisme in het groot en in het klein. Dus voor alles wat aandacht geeft aan de ziekte van Lyme en de problematiek rond de diagnose en behandeling.
Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor marietje » Wo 31 Dec 2008 17:00

Allemaal tekenen!! :!: :idea:

http://www.lymevereniging.nl
Luctor et Emergo

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor vonneke » Wo 31 Dec 2008 17:12

Ik kan niet vinden waar ik dat ondertekenen kan, heb de hele site al afgezocht.

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor vonneke » Wo 31 Dec 2008 17:16

Heb het nu gevonden, je moet dus op het woordje petitie klikken.

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor marietje » Wo 31 Dec 2008 17:24

Klopt! Het woord 'petitie' in de scrolltekst op de homepage.
Luctor et Emergo

erica
Berichten: 147
Lid geworden op: Di 15 Jan 2008 17:23

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor erica » Vr 2 Jan 2009 13:09

Hallo allemaal ,

Er is ook de mogelijkheid zelf een lege handtekeningenlijst uit te printen en in je omgeving handtekeningen te verzamelen. Die lijst is te vinden door onder de vakjes met naam e.d. de link 'Help mee met het verzamelen van handtekeningen!' aan te klikken. Soms is dat gemakkelijker, bij een verjaardag of zo. Zo kan iedereen die meer actie wil ondernemen, ook nog extra bijdragen, want 40.000 handtekeningen zijn er niet zomaar! Die lijst kan naar:

NVLP
Stationsplein 6
3818 LE Amersfoort
o.v.v. 'Petitie'.

Erica

TheoA
Berichten: 338
Lid geworden op: Vr 14 Mar 2008 16:36

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor TheoA » Vr 2 Jan 2009 21:39

Laat ik voorop stellen: ieder initiatief om aandacht te vragen voor de situatie van Lymepatiënten steun ik bij voorbaat. Ik zal dus zeker wel mijn handtekening onder de petitie zetten.

Maar dan de vragen en kritische opmerkingen:

1. Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Het heet een petitie, maar het lijkt meer op een burgerinitiatief. Voor een petitie heb je geen 40.000 handtekeningen nodig. Voor een burgerinitiatief wel> Als je dat aantal haalt, is de Tweede kamer verplicht het initiatief in behandeling te nemen. Kortom, wat wil de NVLP bereiken?

2. Als je een burgerinitiatief wil: 40.000 handtekeningen is enorm veel. Ik weet niet hoeveel leden NVLP heeft, maar met een topic op Lymenet haal je dat aantal nooit Er moet dus veel meer gebeuren op communicatief gebied. Bv. persbericht, interview in een landelijke krant, op radio, TV. En veel actiever het internet op enz.

3. De tekst van de 'petitie' kan veel scherper. Dus ik hoop dat dit nog niet de definitieve tekst is, want anders wordt het doel (aandacht van de overheid!) niet goed bereikt. Voor een burgerinitiatief is trouwens heel veel meer nodig aan inhoudelijk en vormgeving.

4. Ik wil wel 'meedenken' hoe dit verder aan te pakken. Dus als een NVLP-er dit leest, stuur even een PB als je nog wat extra steun (die dus verder gaat dan een handtekening) kunt/wilt gebruiken.

Theo

Gebruikersavatar
marietje
Berichten: 4238
Lid geworden op: Zo 12 Feb 2006 19:20
Locatie: Zeeland

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor marietje » Vr 2 Jan 2009 23:01

Hoeveel handtekeningen heb je dan nodig voor een petitie?
Ik neem aan dat een burgerinitiatief zwaarder weegt dan een petitie?

Er komt vast meer uit de hoge NVLP hoed dan alleen een topic op Lymenet...
Luctor et Emergo

Gebruikersavatar
vonneke
Berichten: 7127
Lid geworden op: Do 16 Jun 2005 20:57

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor vonneke » Za 3 Jan 2009 11:31

http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het ... /index.jsp


Burgerinitiatief


De tweede kamer vergadert elke week over tal van onderwerpen die de regering
of kamerleden aandragen.Met een burgerinitatief kunt ú een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer
zetten. Een burgerinitiatief is een uitgewerkt vorstel om bijvoorbeeld het milieu,onderwijs of openbaar
vervoer te verbeteren, of een regel eenvoudiger te maken of zelfs af te schaffen. Met een
burgerinitiatief verzoekt u de Tweede kamer om uw voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het is méér dan een klacht en géén protest tegen een recentelijk door de Tweede Kamer ingenomen standpunt.


De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen u en willen graag weten hoe u denkt dat de samenleving verbeterd kan worden. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en ouder dan 18 jaaris, kan een burgerinitiatief indienen. U kunt uw initiatiefvoorstel zelf of samen met anderen indienen. U dient duidelijk op te schrijven wat het doel van uw voorstel is, waarom en hoe u dit doel denkt te kunnen bereiken. Uw voorstel moet vergezeld gaan van tenminste 40.000 steunbetuigingen mét naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit. Deze gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd; na de steekproef worden ze vernietigd.

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

Uw voorstel is nieuw: de laatste twee jaar is het onderwerp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest.
Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist, dus over een kwestie die de rijksoverheid en níet een andere overheid aangaat en géén privé-kwestie is.
Uw voorstel mag niet indruisen tegen in ons land diep gewortelde normen en waarden.
Uw voorstel gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.
Behandeling burgerinitiatieven
De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven behandelt alle ingekomen burgerinitiatieven. De commissie beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Om vast te stellen of de bijgevoegde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn, doet de commissie een steekproef. Enkele honderden mensen van uw lijst krijgen een brief van de Tweede Kamer met het verzoek om een kopie van paspoort of ander identiteitsbewijs.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Als de commissie vaststelt dat aan één of meer voorwaarden niet is voldaan, dan stelt zij de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als wel aan alle voorwaarden is voldaan, stelt de commissie de Kamer voor om uw initiatiefvoorstel in behandeling te nemen en op welke manier het behandeld zou kunnen worden. Zo kan de Tweede Kamer u uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering.

Uiteindelijk nemen de leden van de Tweede Kamer een standpunt in: wel of niet instemmen met uw voorstel.

Evaluatie burgerinitiatief
Op 1 mei 2006 ging de regeling van het burgerinitiatief in. De Kamer besloot om de regeling na twee jaar te evalueren. De regeling is intussen door de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven geëvalueerd. Aan de hand daarvan is besloten om de regeling voort te zetten. Er zijn echter twee wijzigingen aangebracht in de regeling:

digitale steunbetuigingen zijn nu ook geldig bij een burgerinitiatief;
een bewindspersoon neemt deel aan het debat over het initiatiefvoorstel.
Digitale steunbetuigingen
Bij de evaluatie kwam naar voren dat het aanleveren van handtekeningen op papier niet van deze tijd is en belemmerend kan werken. Om de regeling succesvol door te zetten, komt er een digitaal alternatief. Digitale handtekeningen zijn nog niet mogelijk, maar de Tweede Kamer gaat onderzoeken of dit in de toekomst wel kan. Om toch een stap in die richting te zetten, besloot de Kamer om digitale steunbetuigingen wel te accepteren. Deze worden met steekproeven gecontroleerd en dan wordt de papieren handtekening erbij gevraagd.

Aanwezigheid bewindslieden
In de regeling van het burgerinitiatief stond geen bepaling over de aanwezigheid van bewindslieden bij de plenaire behandeling van een burgerinitiatief. De Kamer vindt dat het standpunt van de Kamer over een burgerinitiatief beïnvloed moet kunnen worden door het standpunt van de regering. Er is daarom besloten om de regeling te wijzigen. Het werkt net als bij een initiatiefvoorstel van wet. Daarbij kan het oordeel van de regering gevraagd worden tijdens de plenaire behandeling.






Petitie


Een petitie is een politiek verzoekschrift, waarmee u kritiek uit op het beleid.
Vaak wordt een petitie na een landelijke aktie namens een groep mensen aangeboden.


In uw petitie dient u te beschrijven met welk beleid of met welke regel u het oneens bent, uitleggen wat
u met de petitie wilt bereiken en melden wie de organisatoren zijn.


Wie een petitie aan de Kamer wil aanbieden, moet dat schriftelijk aanvragen. De aanbieding van een petitie wordt in de eerstvolgende vergadering van de Kamer gemeld op de lijst van ingekomen stukken.
U kunt uw landelijke petitie richten aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Overige petities kunt u richten aan het hoofd van de stafdienst Voorlichting. Voor een petitie aan een commissie(voorzitter) moet de brief met uitleg gericht worden aan de griffier van de betreffende commissie.

Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen
van wat je als individu kunt bereiken.


Afbeelding

Jans
Berichten: 2301
Lid geworden op: Zo 1 Okt 2006 12:54
Locatie: Friesland

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor Jans » Wo 7 Jan 2009 20:41

Gisteren heb ik de oproep om deze petitie te tekenen doorgemaild naar (Lyme)kennissen en anderen.
Vandaag kreeg ik meerdere mails van mensen die deze petitie inmiddels hebben ondertekend en een aantal gaven ook aan deze petitie onder de aandacht te brengen van hun eigen netwerk.

Naast deze e-mailoproep lijkt me het ook raadzaam om met handtekeningenlijsten mensen in je directe omgeving aan te spreken of lijsten aan anderen mee te geven.
Het is denk ik handig dat het adres van de Lymevereniging op dit formulier vermeld wordt.
Zie http://www.lymevereniging.nl/?pid=main&id=200 onder 'handtekeningenlijst'.

Volgens mij bestaat er een groot draagvlak om deze petitie te ondertekenen, voorwaarde is wel dat wij deze petitie voldoende onder de aandacht brengen.

erica
Berichten: 147
Lid geworden op: Di 15 Jan 2008 17:23

Re: Eindelijk actie: NVLP petitie!

Berichtdoor erica » Do 8 Jan 2009 12:34

Bedankt Jans, TheoA en Vonneke voor alle tips, opmerkingen en verwijzingen.

De handtekeninglijst is aangepast!

Het zou mooi zijn als het een burgerinitiatief zou kunnen worden maar dat hangt o.a. van het aantal handtekeningen af. Aan de andere kant heeft een petitie meer kans op publiciteit bij het aanbieden.

De brief kan niet al te veel meer aangepast worden, al verzamel ik wel alle opmerkingen en kijken we in een later stadium wat we daarmee kunnen doen. En er wordt inderdaad gewerkt aan een mediaplan om de petitie onder de aandacht te brengen, dit was de eerste stap.

Ik denk ook dat er veel draagvlak voor is en ook dat het inderdaad flinke inzet van onszelf vraagt. Stel dat 500 lymepatiënten 4 handtekeningenlijsten weten vol te krijgen, dan zijn we al!
Laatst gewijzigd door erica op Do 8 Jan 2009 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “Activisme”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Common Crawl [ Bot] en 0 gasten