Bijwerkingen Samento

Medische onderwerpen die betrekking hebben op de ziekte van Lyme, maar die niet passen bij "Wetenschap", met vragen, informatie en discussie over bijv. preventie, symptomen, diagnose en behandeling.
Elly W
Berichten: 903
Lid geworden op: Di 31 Jul 2012 13:10

Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Elly W » Di 4 Dec 2012 20:14

Ik ben vorige week begonnen met Samento en ik moet de dosering langzaam opbouwen naar 2x 10 druppels per dag.

Ik zit nu op 2x 6 en ik voel me beroerd.

Heb ik het te snel opgebouwd?
Kun je van Samento ook bijwerkingen krijgen?

Gr. Elly.

WillemT
Berichten: 399
Lid geworden op: Do 4 Okt 2007 18:06

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor WillemT » Di 4 Dec 2012 21:21

Beste Elly,

Misschien kan het volgende stukje, dat in het verleden op dit forum door mij is geplaatst, voor jou van nut zijn voor het gebruik van samento.

In het verenigingsblad van de NVLP (Ned. Ver. voor Lymepatiënten ) is in 2005 een briefwisseling gepubliceerd tussen het bestuur en de heer Kielman over Samento.
Deze briefwisseling kan mogelijk behulpzaam zijn.
De vraag of de "buitengewoon krachtige" Cat's claw varian" effectiever zou zijn als geneesmiddel tegen chronische Lyme door het ontbreken van TOA's dan "gewone" Cat's claw lijkt me te beperkt.
Je zou beide producten tegen een placebo moeten testen, dus drie groepen formeren: CC zonderTOA's , CC met TOA's en een placebo groep.

De NVLP tekst luidt als volgt:

Geachte Heer Kielman,

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Lymepatïenten breng ik het volgende onder Uw aandacht.
Van een lid van onze vereniging, de “Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten”, ontvingen wij een mail waarin zij Uw produkt Samento onder onze aandacht brengt. Zij schrijft onder andere dat zij contact heeft gehad met U, waarbij U onder andere het aanbod heeft gedaan een “dubbelblind-placebo gecontroleerd onderzoek te doen naar de effecten van het gebruik van Samento bij patiënten met chronische Lyme”, geheel op kosten van Uw bedrijf, na medisch onderzoek en onder begeleiding. Wij leiden hier uit af dat er ten aanzien van Samento sprake is van een concrete claim ten aanzien van het therapeutisch effect bij de ziekte van Lyme en dat de ontwikkeling ervan zich in een gevorderd stadium bevindt.
Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in een effectieve therapie voor chronische Lymepatiënten; om die reden willen wij graag wat uitvoeriger geïnformeerd worden. Wanneer U de intentie hebt een wetenschappelijk verantwoord onderzoek op te zetten, zoals hierboven aangegeven, zult U ongetwijfeld in staat zijn nader in te gaan op onderstaande vragen en opmerkingen.

Op de website van Uw firma wordt enige algemene informatie over Samento gegeven. Wat de werking betreft is die informatie echter zeer summier. De zinsnede “Samento is een buitengewoon krachtige Cat’s Claw variant” is weinigzeggend, hetzelfde geldt voor “Zo kan Samento onder andere worden gebruikt ter verhoging van de weerstand, stimulatie van het immuunsysteem en bijvoorbeeld voor de gewrichtsfunctie” Ook deze informatie is weinig concreet, doordat deze omschrijving te algemeen is en er in feite slechts weinigzeggende containerbegrippen gehanteerd worden. Bij ons komt de vraag op hoe U “verhoging van weerstand” en “stimulatie van het immuunsysteem” denkt te meten en te toetsen. Ook ontbreekt het in Uw advies over gebruik en dosering geheel aan een concrete indicatie. Als U een dubbelblind-placebo gecontroleerd onderzoek kunt c.q. wilt uitvoeren, beschikt U ongetwijfeld op dit moment al over voldoende casuïstiek. Met andere woorden: er is betrouwbare informatie waarin een positief effect is aangetoond (en ook mogelijke bijwerking) van Samento bij patiënten, met goed gedocumenteerde chronische ziekte van Lyme. Wij gaan er overigens van uit dat U voor opzet, uitvoering, en begeleiding (inclusief evaluatie) van een dergelijk onderzoek de medewerking heeft van een betrouwbaar onafhankelijk instituut, bijvoorbeeld een Nederlandse universitaire instelling.
In samenhang met het laatste zouden wij ook graag willen weten of U wetenschappelijk advies gevraagd heeft of gaat vragen bij de CBG (Commissie ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Deze kan immers, zoals U ongetwijfeld weet, voorafgaande aan een officiële aanvrage tot toelating van een geneesmiddel via zijn farmaco-therapeutische groep ter zake advies geven.

Dat advies dient o.i. betrekking te hebben op werking, bijwerking en veiligheid van Samento. Het is ons bekend dat het verkrijgen van goedkeuring en/of advies van de CBG in het geval van fytofarmaceutica problematisch kan zijn, reden te meer voor ons U te vragen om ons over het standpunt van de CBG te informeren.

Inmiddels heeft ondergetekende wat literatuuronderzoek verricht. Via de Amerikaanse site van de fabrikant http://www.samento.com vond ik een artikel met als titel “Effective treatment of Lyme Borreliosis with Pentacyclic Alkaloid Uncaria tomentosa (TOA-free Cat’s Claw), ondertitel “Executive Summary”. Merkwaardigerwijs is dit artikel, geheel anoniem. Er worden geen auteurs genoemd, geen instituut waar het onderzoek is uitgevoerd, er zijn geen literatuurverwijzingen. Ook kon ik, bij verder zoeken, geen oorspronkelijke publicatie vinden, waarvan deze “executive summary” was afgeleid. Wel trof ik op diverse sites, meestal van producenten of verkopers van Samento (of concurrerend product Saventaro) verwijzingen naar deze “summary” aan (dan overigens wel voorzien van een zestal auteursnamen).
Wat mij bij lezing allereerst opviel (en ook tegenviel) was dat het onderzoek volstrekt niet dubbelblind en placebo-gecontroleerd was opgezet, zelfs niet het vooraf “at-random” samenstellen van beide groepen. Dit blijkt uit de tekst “The patients of the experimental group had a higher number of co-infections (…) compared to the lower number of the same co-infections in the patients of the control group”. Let wel voorafgaande aan het onderzoek!
Bij de uitkomsten heb ik vraagtekens. De belangrijkste resultaten zijn verkregen met behulp van de SF-8 enquete, waarvan de uitkomsten, per definitie subjectief zijn. Uitkomsten van kwantitatief klinisch onderzoek ontbreken.
Een en ander leidt tot de conclusie dat de kwaliteit van dit onderzoek niet hoog is en dat rekening moet worden gehouden met het optreden van een krachtig placebo-effect. Verder literatuuronderzoek bracht mij via een publicatie in Vitamin Research News naar de uitgever van dit blad, de firma Vitamin Research Products, verkoper van o.a. Samento (http://www.vrp.com. ) . Onder een wervende tekst voor Samento, nagenoeg letterlijk overeenkomend met tekst van Uw eigen folder, staat de volgende mededeling (kennelijk verplicht in de VS): “These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease”. (zie bijlage).
Deze cruciale mededeling van de FDA zien we graag toegelicht.
Wij hopen dat U bereid en in staat bent ons nader te informeren over een en ander en wij danken U daarvoor bij voorbaat. Uw reactie zullen wij vanzelfsprekend in het bestuur bespreken.


De heer Kielman reageerde als volgt:


Hierbij reageer ik op uw brief van 20 april.jl. betreffende een verzoek tot samenwerking in een studie naar de resultaten van het fytotherapeutisch middel Samento(R) bij de ziekte van Lyme.
Tot mijn spijt vind ik uw reactie en toonzetting dermate negatief dat ik van mijn voornemen tot een gezamenlijk initiatief afzie. Ik zal de geplande studie met medewerking van reguliere artsen & therapeuten en hun lymepatiënten uitvoeren.
Succes met uw Vereniging,
en vriendelijke groet,

Philip Kielman, apotheker
TS Products”


WillemT

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor bamboe » Di 4 Dec 2012 21:49

Hoi Elly,

even over je quote:

Heb ik het te snel opgebouwd?
Kun je van Samento ook bijwerkingen krijgen?


Ja, ik denk dat je te snel hebt opgebouwd.
Moet je weten: ik begon met een vierde druppel per dag gedurende drie weken om het op te bouwen!

Ik zou wat jij bijwerking noemt in deze context eerder scharen onder de noemer "herxheimer".
Ik werd ook knap beroerd van de cats claw, die ik op en af toch al wel tijden gebruik.

sterkte!

Robyne
Berichten: 494
Lid geworden op: Ma 13 Aug 2012 11:14

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Robyne » Wo 5 Dec 2012 2:23

Even een vraagje... Omdat jullie bekend zijn met het gebruik van Samento. Sorry beetje off topic.

Kan ik Samento gaan gebruiken met alle andere dingen die ik al doe?

Moet ik met een bepaalde soort medicijnen of kaardebol rekening houden?

Ik wil dit er graag bij gaan doen, maar dacht ooit ergens gelezen te hebben dat dit niet kon.

En hoe bouw ik het op?

Let wel: ik heb nog nooit geherxed en merk van geen enkel medicijn, kruid of supplement bijwerkingen, negatief of positief...

Elly W
Berichten: 903
Lid geworden op: Di 31 Jul 2012 13:10

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Elly W » Wo 5 Dec 2012 11:59

Beste Willem,

Wat een lap tekst ineens. Dat is wat teveel voor mij vandaag.

Ik ga het bestuderen.

Bedankt voor je reactie.

Gr. Elly.

Elly W
Berichten: 903
Lid geworden op: Di 31 Jul 2012 13:10

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Elly W » Wo 5 Dec 2012 12:02

Hoi Bamboe,

Dan is het een herxheimer!
Ik ben dus veel te snel begonnen met het spul.
Ik had geen idee dat het zo krachtig was.
Ik ga stoppen en dan opnieuw, maar dan echt langzaam, de dosering opbouwen.
Dank je!

Gr. Elly.

Daisy
Berichten: 428
Lid geworden op: Di 25 Feb 2014 9:36

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Daisy » Zo 15 Jun 2014 8:35

Oh Elly
Ik zie dat dit bericht al in 2012 is geschreven.
Maar ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb nu ook samento voorgeschreven gekregen en ik gebruikte al diverse andere middelen, die nu gestopt zijn behalve de kaardebol en mijn vitaminen en mineralen. Die mag ik altijd en overal bij blijven gebruiken. Ik heb van de kaardebol een fles van 500 ml. Dus dat wil al wat zeggen.

Kaardebol is een prima supplement en daarvan ga ik niet herxen. Ik gebruik deze al ruim 1½ jaar.
Maar met de samento heb ik mijn vraagtekens.... :?: :?:
Begrijp me goed ik vind het niet erg om een herxheimer reactie te krijgen, maar wil wel weten waarvan het komt.
Een Herxheimer reactie wil alleen maar zeggen dat er nog spirogeten zitten die erdoor afsterven, Dat alleen al juich ik toe.
Maar ik wil wel zeker weten dat het daarvan komt, dan kan ik het makkelijker aanvaarden.
Ik ben ook heel voorzichtig begonnen met 4 druppels per dag. Nu 6 druppels na 3 weken. Misschien moet ik ze verdelen 2 x 3 druppels.

Het werkt bij mij op mijn hoofd en emotionele gevoelens. Kan dat?
Ik kan totaal geen spanningen verdragen, alsof ik op het puntje van mijn stoel zit als er zich iets voordoet. Een soort vecht en vlucht reactie.
En helemaal niet logisch want er is niets, maar ik heb het gevoel alsof ik bomvol problemen zit die ik niet kan oplossen. En IK HEB GEEN PROBLEMEN! Dat is het gekke hiervan.
Zal dat toch de uitwerking van de samento kunnen zijn? Met 6 druppels al? :roll:

Toch heb ik het er wel voor over als het helpt, dan kan ik het gevoel een plekje geven. En ga ik lekker op vakantie om de rust te vinden in de natuur. ( al ben ik nu bang voor teken geworden :oops: )

Daisy

anoniem1992
Berichten: 1024
Lid geworden op: Zo 30 Jun 2013 21:45

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor anoniem1992 » Zo 15 Jun 2014 11:44

Dat krijg ik ook van de mms, dat is een reactie van de nieren vanuit de acupunctuurleer. Daar gebruik ik Solidago druppels van a vogel voor en blaas en nier complex vd groene os. Dat depri gevoel is de lever, goed ontgiften dus! Zelf gebruik ik voor de lever boldocynara.

Elly W
Berichten: 903
Lid geworden op: Di 31 Jul 2012 13:10

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor Elly W » Zo 15 Jun 2014 19:18

Hoi Daisy, je moet de druppels zeker verdelen!
Ik nam ze altijd 2 x per dag en in het begin zelfs drie keer per dag. Je zou 3 x 2 druppels kunnen nemen.
Hoe lager de dosis, hoe minder de kans op herxheimers.

Ik kan me je gevoel wel voorstellen! Waar komen die herxen vandaan??
Maar goed, je therapeut heeft dacht ik ook gezegd dat de Lyme nog niet weg is, je zit op 50%.
Dus het is heel goed dat de beesten nu weer op een andere manier worden aangepakt, is mijn gevoel.

Ik werd van de Samento altijd kriegel, snel geirriteerd. Is dat een beetje wat jij doormaakt?

Ja, lekker op vakantie! Wij gaan vrijdag en ik neem Deet mee. Ik ben ook bang geworden in het bos en ik kijk mezelf voortdurend na of er geen beesten op me zitten. :shock:
Nog een beet en het wordt m'n dood..... Een derde besmetting kan ik niet meer aan denk ik. :(

Groetjes van
Elly.

anna123
Berichten: 2
Lid geworden op: Za 18 Okt 2014 19:40

Re: Bijwerkingen Samento

Berichtdoor anna123 » Za 18 Okt 2014 21:00

Sinds deze week ben ik begonnen met Samento (nutramedix) 2x1 druppel per dag.
Na drie dagen verhoogd naar 2x2 druppels per dag.
Twee dagen later kreeg ik last van mijn onderrug (dezelfde pijn als mijn hernia 6 jaar geleden) en last van een keelontsteking. Zijn dit bijwerkingen van de Samento of is dit toeval?


Terug naar “Medisch”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten