Het pillenbedrog

Voor onderwerpen die niet met Lyme te maken hebben. Hier kan vanalles worden geplaatst. Luchtige onderwerpen zijn ook welkom.
bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Het pillenbedrog

Berichtdoor bamboe » Di 21 Mei 2013 14:36

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/a ... drog.dhtml
Het pillenbedrog
Hans van der Linde − 18/05/13, 21:30
© anp.

Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de voorschrijfpen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig kan bepalen.

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor. Daar dragen we verantwoordelijkheid voor, maar we worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven.

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween.

Een rechtszaak kwam er niet. Die werd voor 3,7 miljard dollar afgekocht door producent Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend.

Misleiding
Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin.

Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven.

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap.

Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen.

Opinieleiders
Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om.

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van 'mollen'. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk.

Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt.

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

Afhankelijkheidsrelatie
In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen.

Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

Mollen
Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen voor huisartsen.


Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de commercie.

"Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw belang?", vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: huur deze mollen in als adviseur. "Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden gebruikt."

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen - waaronder zes Nederlandse professoren - die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager simvastatine werkt prima én is veel beter onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor.

Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun 'heldere analyses'.

EASD
Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel dat zo'n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten Januvia en Janumet.

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord.

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen ingevlogen. Kosten: 60 miljoen euro. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. En dat voor middelen die dertig keer zoveel kosten als de gangbare middelen, geen betere regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn.

Zelf heb ik - met het oog op de exorbitante marketing - geregeld gewezen op de gevaren van Januvia, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen leiden.

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? Erger?

'Krachtig wapen'
Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als Marvelon, Femodeen, Ministat, Diane, Mercilon, Yaz, Yasmin, Qlaria, YAZ en Zoely een verhoogde kans op trombose en longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept.

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat Pharmaceutical Marketing beschrijft als 'een krachtig wapen voor promotionele activiteiten door marketingafdelingen': de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog.

Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers sprake is van een 'controverse in de geneeskunde', grijpen toezichthoudende gremia niet in. Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen.

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles?

Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in damesbladen opgewekte voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding - maar als altijd verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden naar huis, met veel nuttige tips op zak. Ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer voorschrijven.

Onafhankelijke nascholing
Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen. Onjuiste claims gaan tot het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken.

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen.

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie kunnen maar marginaal plaatsvinden.

De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen.

Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle aan den IJssel. Hij was staf-lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen.

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor bamboe » Di 21 Mei 2013 15:12

Zie hier bijv. een bericht over de "bijscholings"cursussen voor huisartsen inzake lyme: viewtopic.php?f=2&t=7057#p68485 en de gebezigde aankondigingstaal van de cursus.

Deze oorspronkelijke door mij aangehaalde woorden zijn overigens gewijzigd sinds dit bericht is geplaatst.
Duidelijk is wel dat 1 van de cursusleiders ook in de lyme-richtlijnencommissie zit (of in elk geval zat).

Dus (ook) doet hier zich de vraag ook voor:
Hoeveel onafhankelijkheid kun je verwachten van een "bijscholings"cursusleider voor huisartsen / richtlijnenopsteller inzake de ziekte van lyme als die zich laat betalen door partijen waarvan op voorhand niet is uitgesloten dat zij belang hebben bij het in de doofpot houden van de lyme-epidemie?

Tulipano
Berichten: 2342
Lid geworden op: Di 19 Apr 2011 19:52

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor Tulipano » Di 21 Mei 2013 18:55

Bedankt voor je interessante publicaties, Bamboe. Dapper van Dr. Hans v/d Linde dat hij z'n nek zo durft uit te steken. In aansluiting op wat jij je afvraagt:

Hoeveel onafhankelijkheid kun je verwachten van een "bijscholings"cursusleider voor huisartsen / richtlijnenopsteller inzake de ziekte van lyme als die zich laat betalen door partijen waarvan op voorhand niet is uitgesloten dat zij belang hebben bij het in de doofpot houden van de lyme-epidemie?


vraag ik me nu af:

hoe zit het nu met het uit het Burgerinitiatief geworven 'onderzoeksgeld'?
Is het allemaal opgegaan aan de ontwikkeling van de 'nieuwe' richtlijn of wordt het gestoken in onderzoek en ontwikkeling van het lymevaccin?
8)

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor bamboe » Di 21 Mei 2013 19:17

Hoi Tulipano, ja ik ben ook erg blij met het artikel van Hans van der Linde.

Wie weet welke MOL binnen de overheid hem nu voor deze uitspraken weer voor de rechter gaat dagen.

Van der Linden had al eerder het lef om licht te schijnen op de gevolgen van belangenverstrengelingen van overheid, politici, academici en medici met die van de farmaceutische industrie.
Met als antwoord die rechtzaak aan zijn broek die Van der Linden sloten met geld kostte.
Dit ondanks of juist omdat hij ALS ARTS (hoe durft hij?) alleen maar en plein publique gewezen had op belangenverstrengelingen die reeds bekend waren.
Degene die hem voor de rechter daagde die kon dat uiteraard doen op kosten van de belastingbetaler.

Aangaande je eerste vraag vrees ik dat de lobbyisten politici hebben gemasseerd in een richting van de besteding van het geld dat de lymepatient niet ten goede komt.
Ik vermoed dat de farmaceutische industrie andere belangen voor ogen heeft dan de lyme-epidemie boven tafel krijgen en lymepatienten behandelen.

Zij zet nu meer in op lymepatienten onbewust houden over de herkomst van de klachten.
Dit om patienten makkelijker onder te kunnen vangen in symptoomfenomenen waarvan de oorzaken zogenaamd niet bekend zijn als ME/CVS, MS, ALS, parkinson, lupus e.d. waardoor veel verdiend kan worden aan symptoom- en pijnbestrijdende middelen.

En inderdaad wat je zegt: vaccins: booming business nog steeds, ook al staat de veiligheid van vaccins ernstig ter discussie.
Zie bijv. dit viewtopic.php?f=3&t=7637 recente alarmerende bericht daarover.

Foetsie
Berichten: 1515
Lid geworden op: Ma 24 Dec 2012 17:00

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor Foetsie » Di 21 Mei 2013 20:19

GOED STUKJE BAMBOE,

En Tulipano, je schrijft:
hoe zit het nu met het uit het Burgerinitiatief geworven 'onderzoeksgeld'?
Is het allemaal opgegaan aan de ontwikkeling van de 'nieuwe' richtlijn of wordt het gestoken in onderzoek en ontwikkeling van het lymevaccin?


Ik had ergens online gelezen dat er elk moment een vaccin gemaakt kan worden, dit schijnt heel eenvoudig te zijn.
Ik zal nog eens gaan zoeken en dan alsnog hier plaatsen.

Dat geld uit het burgerinitiatief is waarschijnlijk gewoon verdwenen, misschien wel in een potje voor "moeilijke artsen"....


Groetjes

Tulipano
Berichten: 2342
Lid geworden op: Di 19 Apr 2011 19:52

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor Tulipano » Wo 22 Mei 2013 10:10

http://www.youtube.com/watch?v=BXLIxMhUioQ

Gelukkig werd Hans v/d Linde destijds gesteund door collega's die geld voor hem hebben ingezameld.

:idea: Misschien kan er een Hans van der Linde Foundation worden gesticht.

Foetsie
Berichten: 1515
Lid geworden op: Ma 24 Dec 2012 17:00

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor Foetsie » Wo 22 Mei 2013 14:22

Misschien kan er een Hans van der Linde Foundation worden gesticht.Lijkt me geen gek idee

Tulipano
Berichten: 2342
Lid geworden op: Di 19 Apr 2011 19:52

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor Tulipano » Do 23 Mei 2013 0:25

@Foetsie,

Er bestaat gelukkig al iets soortgelijks:

Stichting steun huisarts van der Linden.

Nog even over het debat bij het 'belangeloze, integere, politiek absoluut onafhankelijke' duo Pauw & Witteman; vlgs. Ab. Osterhaus moeten alle mensen vanaf 60 jaar zich dus laten vaccineren. Slim: dankzij het vaccin zul je mogelijk nog minder lang van je pensioen kunnen genieten.

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor bamboe » Ma 22 Jul 2013 4:41

Is your doctor receiving Big Pharma payoffs? Here's how to find out
Sunday, July 21, 2013 by: Willow Tohi
Tags: Big Pharma, bribery, doctors

(NaturalNews) Ever find yourself sitting at the doctor's office, for eons, and notice those guys in the suits with the briefcases? They don't look sick. They look busy and important. They are the pharmaceutical companies' drug reps, come to stalk and bribe your doctor into prescribing you some toxic chemicals to suppress symptoms of imbalance and disease. It is a legalized money racket, and it's gotten so powerful it has virtually made common sense in the medical industry extinct.

Doctors work hard in med school. We see those dramas on network t.v. that show us just how much they go through, all the hours, tests, trials, and expense, the extra years of school. Almost all of them start out their careers deeply in debt. It costs around a quarter of a million dollars or more to become a doctor in the United States these days. This is how and why it started out being okay to be after the big bucks as a doctor. The Hippocratic Oath the doctors and other professionals of the health care industry take is so old and old-fashioned, many view it as more tradition or pomp and circumstance than a true binding ethical oath meant to guide and define their actions. It talks about "harming none" and swearing against "deadly medicine" and not "cutting for stone." How could ANY doctor in today's broken system uphold that oath? And, doctors are smart. They have to be to get through all that school. So it's natural to defer to them when talking about your health challenges and what can be done to improve them. Unfortunately, this has fed a well publicized "God Complex" in many of today's health care professionals. They don't care to be questioned, or to explain themselves. Like lots of well-to-do politicians, the infallible doctors won't tolerate clients who don't realize how lucky they are to have received their attention, and they aren't generally open to discussions on alternative treatments or second opinions.

Introducing Big Pharma
So that is where Big Pharma comes in - they size up the biggest doctor egos and flatter them into becoming mouthpieces for their companies and products, and accepting tokens of their gratitude in the form of everything from yachts to equipment for their clinics, to cash and other prizes. They are indoctrinated in medical school to believe in surgery and drug therapies as the only viable courses of treatment. Big Pharma ensures that is the case; they "donate to" and "support" universities, research, and training facilities so that tomorrow's doctors are weaned on their wares. Furthermore, it is Big Pharma that goes after practitioners of alternative or holistic therapies, and they have to stage to convince the healthcare professionals that these therapies are ridiculous.

People die every day from the barbaric practices of modern medicine. From medical mistakes to radiation poisoning, from vaccine reactions to simple nutrient deficiency coupled with chemical overload, there is a case to be made that it is not the older, more traditional, tried and true forms of medicine, now called "alternative," that are barbaric. They may not be fully understood, like love and God, but that doesn't make it weird. So, sooner or later, many people come to their senses. Some of them are the patients, some of them are the doctors. They realize there's got to be something else out there to help the suffering. And if it's the doctor having a crisis of conscious, they find themselves in a sticky situation. Once you have become a cog in the wheel of the Big Pharma money machine, it is difficult to get out. If it's the patient realizing they need to try something else, they often don't know where to go to find out what. It would be useful to know if you can trust your doctor, or if they have a conflict of interest with your being truly healthy.

There's nothing wrong with checking up on your doctor. You are the only one who benefits or suffers from your health. One way to check up on your doctor is to visit ProPublica's database of doctors that have received Big Pharma money for promotions. Visit: (http://projects.propublica.org)
and search for your doctor's name. Another way would be to check with your state's medical licensing body for complaints. If you really like your doctor, honor that relationship by giving him or her a chance to discuss your feelings and concerns, and desire to try something more natural. Many of them will be open to your ideas. If they aren't, you have a clear conscious in hunting up a new doctor.

bamboe
Berichten: 4028
Lid geworden op: Di 23 Dec 2008 4:30

Re: Het pillenbedrog

Berichtdoor bamboe » Za 7 Sep 2013 15:45

Wat ouder artikel maar niet minder actueel:

HUISARTS VAN DER LINDE: DE PATIENT IS EEN PROEFKONIJN
14 December 2011 | door Hartgenoten.nl / Nu.nl | 0 reacties |

Nederland lijkt langzaam wakker te worden. Nadat een kleine voorhoede van een man of zes, zeven al tien, twintig jaar gewaarschuwd heeft voor de enorme greep van de farmaceutische industrie op de medische sector, lijkt nu het tij te keren.

Eén van de moedige en onomkoopbare mannen die sinds jaar en dag deel uitmaakt van de eerder genoemde voorhoede is huisarts Hans van der Linde (67) uit Capelle aan den IJssel.

Al jaren roept Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk moet worden gesteld. Een op 9 december gepubliceerd rapport van de Gezondheidsraad stelt hem definitief in het gelijk. Conclusie van dit rapport: Wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt? Juist: de farmaceutische industrie.

Leiband

Van der Linde schuwt geen harde uitspraken. Zo loopt nagenoeg honderd procent van de cardiologen volgens Van der Linde aan de leiband van de farmaceutische industrie. En van de huisartsen laat de helft de oren naar de fabrikanten hangen. Dat gaat vaak ten koste van de patiënt, aldus Van der Linde. Want de farma-industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. “Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winstbejag,” aldus Van der Linde. “De verkoop van ziekten is big business!”

Van der Linde noemt de hysterie rond de Mexicaanse griep als voorbeeld. Niks pandemie, integendeel. “De gevaarlijkheid van dat virus is nooit aangetoond,” zegt Van der Linde. De industrie heeft desondanks enorm veel verdiend aan de vaccinatie. Logisch, aldus de huisarts. Want degenen die de minister adviseren over inenten, zijn financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie. Wat vervolgens gebeurt, is dat mensen massaal angst wordt ingeboezemd, zodat iedereen snel een griepspuit gaat halen. De enige die daar echt beter van worden, zijn de aandeelhouders van de farmaceutische bedrijven.

Eén van de voorbeelden die Van der Linde aanhaalt is het gedoe om hoge bloeddruk. “Heb je géén hoge bloeddruk dan is de kans op een hartinfarct 4 procent. Heb je wél hoge bloeddruk, dan stijgt de kans op een infarct tot 6 procent. De medicijnen doen iets in het gebied daartussen,” aldus Van der Linde. Iets dergelijks geldt volgens hem, zij het in mindere mate, voor statines tegen te hoog slecht cholesterol. Daarmee verlaag je het risico op een infarct met nog geen tien procent. “Als patiënt zou je jezelf de vraag kunnen stellen of je alle bijwerkingen over wilt hebben voor zo’n kleine marge,” aldus Van der Linde.

“Het aantal hartinfarcten is weliswaar sterk verminderd,” benadrukt de huisarts. “Dat komt niet door betere medicijnen, maar door een beter voedingspatroon en minder roken. Met name roken is de grote killer.”

Standaarden

Waar Van der Linde steeds weer op hamert is, dat de farmaceuten niets moeten hebben van ‘standaarden’. Die worden geformuleerd op basis van langlopend onderzoek dat wel vijf jaar kan duren. Deze onderzoeken moeten aantonen of een medicijn werkzaam en veilig is. Maar omdat de resultaten pas na vijf jaar bekend zijn, en een patent voor een medicijn tien jaar geldig is, zijn de farmaceuten de helft van de tijd en dus van hun inkomsten kwijt, als ze moeten wachten op de uitslag van zo’n langlopend onderzoek. Ze gooien de pillen maar alvast op de markt, zoals gebeurde met de door de patenten erg dure merken Lipitor en Crestor. “Deze statines zijn dus niet bewezen effectief en veilig,” zegt Van der Linde. “Dat betekent dat wanneer je als patiënt een nieuw middel neemt, je per definitie een proefkonijn bent.”

“De standaarden zijn de vijand van de industrie,” weet Van der Linde. Inmiddels is bekend dat de nieuwe statines kunnen leiden tot suikerziekte. Als bijwerking. Kortom: Weet wat je slikt! En wil je dat wel! Dat zijn vragen die elke patiënt zichzelf moet stellen.

En dan het wetenschappelijk onderzoek dat ons nieuwe en betere geneesmiddelen moet opleveren. Dat is al decennia lang niet meer onafhankelijk, weet Van der Linde. “Elke universiteit moet bij het bedrijfsleven het handje ophouden voor extra geld. Medische wetenschappers zijn daarmee afhankelijk van de geldstroom vanuit de farmaceuten. En dus lopen ze bij die farmaceuten aan de leiband.”

Steunfonds

Is zo’n verstrengeling tussen bedrijven en wetenschappers te voorkomen? “Zolang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen,” zegt Van der Linde. “De bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheidsraad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook al is er een grote behoefte aan zo’n medicijn.”

Artsen beginnen wakker te worden, benadrukt Van der Linde. En dat is mede aan het enthousiasme te danken waarmee hij jarenlang collega-artsen heeft voorgehouden dat het belang van de farmaceutische industrie niet hetzelfde is als het belang van de patiënt.

Deze week is bekend geworden dat een steunfonds dat deel uitmaakt van de Stichting Steun Huisarts in Proces is opgericht voor huisarts Hans van der Linde die ageert tegen de griepprik en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Initiatiefnemers zijn prof.dr. Rien Vermeulen van het Amsterdamse AMC en Trouw-journalist Joop Bouma. De eerste zitting in de bodemprocedure die het RIVM tegen Van der Linde heeft aangespannen, vindt vandaag plaats in Middelburg.
http://www.seethelighthouse.org/blog/hu ... roefkonijn


Terug naar “Off-Topic Café”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten