home > informatie > huidige pagina

Veelgestelde vragen over teken en de ziekte van Lyme

Hieronder staat een selectie van de meest gestelde vragen over teken en de ziekte van Lyme. Het is gebaseerd op vragen die o.a. vaak worden gesteld op het forum. De lijst zal steeds worden uitgebreid met nieuwe veel voorkomende vragen. De antwoorden zijn kort en duidelijk, en gegroepeerd in categorieën.

Categorie: ziekte van Lyme

Wat is de ziekte van lyme?

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Borrelia burgdorferi (Bb).

Hoe krijg je de ziekte van lyme?

De ziekte van lyme kun je krijgen als je wordt gebeten door een teek die drager is van de Borrelia-bacterie. Als de bacterie tijdens de beet van een besmette teek op je wordt overgedragen, kan je hierdoor de ziekte van Lyme krijgen. Er zijn ook aanwijzingen dat een zwangere vrouw de Borrelia-bacterie kan overdragen op het ongeboren kind en dat het kind hierdoor de ziekte van Lyme kan krijgen. Door sommigen worden nog andere besmettingswegen vermoed, zoals seksueel contact en bloedzuigende insecten (muggen, vliegen, vlooien), maar daarvoor bestaan geen sterke wetenschappelijk aanwijzingen.

Hoe ziet een tekenbeet eruit?

Je herkent een tekenbeet aan met een klein rood plekje dat lijkt op een muggebeet en dat slechts een irritatie van de huid door de beet is. Zowel bij muggenbeten als tekenbeten komen soms allergische reacties voor rond de beetplek. Alleen wanneer men wordt genfecteerd met de Lyme-bacterie, kan ook de ringvormige rode huiduitslag erythema migrans ontstaan. Deze rode ring wordt ook wel vaak tekenbeet genoemd.

Wat is een erythema migrans?

Bij een infectie met de Lyme-bacterie Borrelia kan op de plaats van de tekenbeet na dagen tot weken een typische huidaandoening onstaan die men een erythema migrans (EM) noemt. Een typische erythema migrans ziet er ringvormig uit. Er onstaat een rode plek, die geleidelijk groter wordt en vaak centraal verbleekt, zodat een ring ontstaat. Soms ontstaan meerdere ringen om één plek. Er zijn echter ook atypische erythema migrans die geen duidelijke ringen vormen.

Wat zijn de symptomen van de ziekte van lyme?

Vroege symptomen zijn een rode ring/vlek genaamd erythema migrans (EM) op de plaats van de tekenbeet, griepachtige klachten zoals hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijnen en vermoeidheid. Deze symptomen kunnen uitblijven. Later kunnen diverse symptomen ontstaan. De ziekte van Lyme is een multi-systeem ziekte. Het kan leiden tot o.a. neurologische (zenuwstelsel/hersenen), dermatologische (huid), reumatologische (spieren en gewrichten), cardiologische (hart), opthalmologische (ogen) en psychiatrische klachten.

Categorie: teken

Wat is een teek?

Teken zijn geclassificeerd als geleedpotigen (Arthropoda), een biologische stam van ongewervelde dieren met poten met gewrichten, een gesegmenteerd lichaam, en een uitwendig skelet. Binnen deze stam horen teken bij de klasse van spinachtigen (Arachnida), een klasse waartoe spinnen en mijten ook behoren, maar insecten (Insecta) niet.

Hoe herken je een teek?

Een teek is slechts enkele millimeters groot en loopt langzaam. Op het eerste gezicht ziet een teek eruit als een insect, maar teken zijn geen insecten. Er zijn een aantal kenmerkende verschillen. Een teek kan je herkennen aan het aantal poten, het aantal lichaamsdelen en het steekorgaan op de kop van de teek.

De drie belangrijkste verschillen tussen insecten en teken zijn:
• Insecten hebben drie lichaamssegmenten, maar teken hebben er twee.
• Volwassen insecten hebben zes poten, maar volwassen teken hebben er acht.
• Insecten hebben vleugels en antennes, maar teken hebben die niet.
NB: volwassen teken hebben er acht poten, echter een tekenlarve heeft er nog slechts zes.

Hoe groot is een teek?

Teken zijn niet groot. De grootte van een teek hangt o.a. af van het stadium waarin de teek zich bevind. Vooral in hun eerst levensstadia zijn ze behoorlijk klein. Een tekenlarve is kleiner dan een millimeter, maar wordt driemaal zo groot wanneer hij zich voedt. Na een bloedmaaltijd vervelt de tekenlarve tot een tekennimf. Een nimf is ongeveer 1 1,5 millimeter in afmeting. Na een bloedmaaltijd vervelt de nimf tot een adult. Adult is het volwassen stadium van de teek. Teken zijn dan ongeveer 3 tot 5 millimeter in afmeting. Alleen het vrouwtje kan wel een 1 cm groot worden nadat ze zich heeft gevoed.

Hoeveel poten heeft een teek?

In het larfstadium hebben teken 6 poten, en in het nimfstadium en als volwassen teek, hebben teken 8 poten. Hiermee onderscheiden ze zich van insecten, die 6 poten hebben, maar hebben ze evenveel poten als volwassen mijten en spinnen.

Waar zitten teken?

Teken bevinden zich in bossen, duinen maar ook vaak in tuinen. Teken gedijen in een vochtige omgeving en leven gewoonlijk in de nabijheid van potentile gastheren. Teken klimmen in grassen, struiken en kreupelhout en wachten tot een gastheer vlak langs komt en grijpen zich daaraan vast. Een teek blijft gewoonlijk lager dan een meter boven de grond.

Hoe moet je een teek verwijderen?

Teken verwijderen kan op een goede en praktische manier worden gedaan met een pincet met dunne uiteinden. De teek haal je een hiermee weg door hem zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet te pakken en daarna met langzaam toenemende kracht te trekken. Het is niet nodig om de teek te draaien.